<xmp id="waaeo">
<menu id="waaeo"></menu>
 • <menu id="waaeo"></menu>
  <menu id="waaeo"></menu>
 • 媽媽過生日

  三年級作文849字
  作者:靈寶市第…
 •  
 •  
 • guò
 •  
 • shēng
 •  
 • 媽 媽 過 生 日
 •  
 • líng
 • bǎo
 • shì
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • sān
 • ?
 • jiǔ
 •  
 • bān
 •  
 • jiā
 • 靈寶市第一小學 三(九)班 李佳琪
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shuō
 •  
 •  
 • míng
 • tiān
 • jiù
 • shì
 • de
 • shēng
 •  今天媽媽說:“明天就是我的生日啦
 •  
 •  
 • jīng
 • de
 • wèn
 •  
 •  
 • zhēn
 • de
 • ma
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • !”我驚訝的問:“真的嗎”媽媽說:“
 • le
 •  
 • guò
 • shēng
 • yǒu
 • zěn
 • me
 • le
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • méi
 • 咋了,我過生日有怎么了?”我說:“沒
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • shí
 • shì
 • xiǎng
 • gěi
 • mǎi
 •  
 • gěi
 • 什么。”其實我是想給媽媽買禮物,給她
 • jīng
 •  
 • men
 • chī
 • wán
 • wǎn
 • fàn
 •  
 • jiù
 • tǎng
 • dào
 • wēn
 • nuǎn
 • 一個驚喜,我們吃完晚飯,我就躺到溫暖
 • de
 • bèi
 • jìn
 • le
 • tián
 • de
 • mèng
 • xiāng
 • 的被窩進入了甜蜜的夢鄉
 •  
 • èr
 • tiān
 • chuáng
 •  
 • zhēng
 • kāi
 • de
 • xiǎo
 • yǎn
 • jīng
 • 第二天起床,我睜開迷迷糊糊的小眼睛
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • de
 • fáng
 • jiān
 • mén
 • shì
 • guān
 • zhe
 • de
 •  
 • shì
 • ,看見媽媽的房間門是關著的,于是我自
 • yán
 • de
 • shuō
 • dào
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • shēng
 • 言自語的說道:“哈哈,今天是媽媽生日
 •  
 • hái
 • méi
 • yǒu
 • chuáng
 • gǎn
 • jǐn
 • chuáng
 • wéi
 • tiāo
 • ,媽媽還沒有起床我得趕緊起床為媽媽挑
 • ya
 •  
 • shì
 • chuān
 • shàng
 •  
 • liǎn
 •  
 • shū
 • shū
 • 禮物呀”于是我穿上衣服,洗洗臉,梳梳
 • tóu
 • jiù
 • chū
 • le
 •  
 • lái
 • dào
 • jiē
 • shàng
 • zhī
 • yǒu
 • jiā
 • shāng
 • diàn
 • kāi
 • mén
 • 頭就出發了。來到街上只有幾家商店開門
 •  
 • hái
 • hǎo
 • yǒu
 • jiā
 • mài
 • shì
 • pǐn
 • de
 • kāi
 • le
 • mén
 •  
 • biàn
 • fēi
 • ,還好有一家賣飾品的也開了門,我便飛
 • kuài
 • de
 • pǎo
 • le
 • jìn
 •  
 • wa
 •  
 • zhè
 • de
 • dōng
 • zhēn
 • piāo
 • liàng
 • ya
 • 快的跑了進去,哇!這里的東西真漂亮呀
 •  
 • qiáo
 • qiáo
 • zhè
 • kàn
 • kàn
 •  
 • zhōng
 • xuǎn
 • zhōng
 • le
 • !我瞧瞧這個看看那個,終于選中了一個
 • lán
 • de
 • xiǎo
 • jiá
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 • dài
 • shàng
 • ?
 • huì
 • 藍色的小發夾,心里想媽媽帶上它一定會
 • gèng
 • piāo
 • liàng
 •  
 • shì
 • wèn
 • shòu
 • huò
 • yuán
 •  
 •  
 • zhè
 • jiá
 • duō
 • 更漂亮,于是我問售貨員:“這個發夾多
 • shǎo
 • qián
 • ne
 •  
 •  
 • shòu
 • huò
 • yuán
 • qíng
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 • xiǎo
 • niáng
 •  
 • 少錢呢?”售貨員熱情的說:“小姑娘,
 • zhēn
 • yǒu
 • yǎn
 • guāng
 •  
 • zhè
 • jiá
 • shì
 • men
 • gāng
 • jìn
 • de
 • huò
 •  
 • 你真有眼光,這個發夾是我們剛進的貨,
 • mài
 • de
 • hěn
 • hǎo
 •  
 • zhè
 • shí
 • yuán
 •  
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • dōu
 • 賣的很好,這個十五元”,我趕緊把兜里
 • de
 • qián
 • chū
 • lái
 •  
 • zhè
 • shì
 • zǎn
 • le
 • hǎo
 • jiǔ
 • de
 • líng
 • ?g
 • qián
 • 的錢拿出來,這可是我攢了好久的零花錢
 •  
 • shù
 • le
 • shù
 •  
 • què
 • zhī
 • yǒu
 • shí
 • sān
 • yuán
 •  
 • wèn
 • ā
 •  
 • ,我數了數,卻只有十三元,我問阿姨:
 •  
 • néng
 • néng
 • biàn
 • diǎn
 • ya
 •  
 • ā
 •  
 •  
 • ā
 • yáo
 • yáo
 • tóu
 • “能不能便宜點呀,阿姨?”阿姨搖搖頭
 • shuō
 •  
 •  
 • háng
 •  
 • men
 • zhè
 • hái
 • jià
 • de
 •  
 • fēi
 • cháng
 • 說:“不行,我們這里不還價的”我非常
 • shī
 • wàng
 •  
 • nán
 • nán
 • shuō
 •  
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • zài
 • duō
 • zǎn
 • 失望,喃喃自語說:“我為什么不在多攢
 • diǎn
 • qián
 • ne
 •  
 • yào
 • shì
 • zài
 • jiē
 • shěng
 • diǎn
 •  
 • jīn
 • tiān
 • jiù
 • gěi
 • 點錢呢,要是再節省一點,今天就可以給
 • mǎi
 • zhè
 • dāng
 • shēng
 • le
 •  
 •  
 • zhe
 • tóu
 • liàn
 • 媽媽買這個當生日禮物了。”我低著頭戀
 • liàn
 • shě
 • de
 • kāi
 • piāo
 • liàng
 • de
 • jiá
 •  
 • dāng
 • kuài
 • zǒu
 • 戀不舍的離開那個漂亮的發夾,當我快走
 • dào
 • mén
 • kǒu
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • rán
 • tīng
 • dào
 • shòu
 • huò
 • yuán
 • ā
 • jiào
 • 到門口的時候,突然聽到售貨員阿姨叫我
 •  
 •  
 • xiǎo
 • niáng
 •  
 • huí
 • lái
 •  
 • shì
 • gěi
 • mǎi
 • shēng
 • :“小姑娘,你回來,你是給媽媽買生日
 • de
 • ya
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • shì
 • ya
 •  
 • zěn
 • me
 • le
 • ā
 • 禮物的呀?”我說:“是呀,怎么了阿姨
 •  
 •  
 • ā
 • shuō
 •  
 •  
 • kàn
 • zhè
 • me
 • zhī
 • dào
 • xiào
 • shùn
 •  
 • zhè
 • ?”阿姨說:“看你這么知道孝順,也這
 • me
 • dǒng
 • shì
 •  
 • jīn
 • tiān
 • ā
 • jiù
 •  
 • shí
 • sān
 • yuán
 • gěi
 • 么懂事,今天阿姨就破例一次,十三元給
 • ba
 •  
 •  
 • gāo
 • xìng
 • de
 • bèng
 • le
 • lái
 •  
 • lián
 • máng
 • shuō
 •  
 •  
 • 你吧。”我高興的蹦了起來,連忙說:“
 • xiè
 • xiè
 • ā
 •  
 •  
 • shuō
 • wán
 • zhe
 • jiá
 • jiù
 • wǎng
 • huí
 • pǎo
 •  
 • 謝謝阿姨,”說完我拿著發夾就往回跑,
 • ā
 • jiào
 • zhù
 • shuō
 •  
 •  
 • xiǎo
 • mèi
 • mèi
 •  
 • bié
 • zhe
 • zhù
 • ān
 • 阿姨叫住我說:“小妹妹,別著急注意安
 • quán
 •  
 • huí
 • jiā
 • zhù
 • shēng
 • kuài
 •  
 • shuō
 •  
 • 全,回家替我祝你媽媽生日快樂”我說:
 •  
 • hǎo
 •  
 • xiè
 • xiè
 • ā
 •  
 • zài
 • jiàn
 •  
 •  
 •  
 • “好,謝謝你阿姨,再見。” 
 •  
 • huí
 • dào
 • jiā
 •  
 • sòng
 • gěi
 • le
 •  
 • kuā
 • 回到家,我把禮物送給了媽媽,媽媽夸
 • shì
 • dǒng
 • shì
 • de
 • hái
 •  
 • hái
 • gěi
 • jiǎng
 • le
 • mǎi
 • 我是個懂事的孩子,我還給媽媽講了買發
 • jiá
 • de
 • jīng
 • guò
 •  
 • shuō
 • xià
 • jiàn
 • dào
 • ā
 • ?
 • yào
 • dāng
 • 夾的經過,媽媽說下次見到阿姨一定要當
 • miàn
 • xiè
 • xiè
 •  
 • 面謝謝她。
 •  
 • jīn
 • tiān
 • suī
 • rán
 • shì
 • de
 • shēng
 •  
 • dàn
 • jiào
 • guò
 • 今天雖然是媽媽的生日,但我覺得過得
 • bié
 • yǒu
 •  
 • yīn
 • wéi
 •  
 • zhè
 • mǎi
 • dōng
 • ràng
 • dǒng
 • 也特別有意義,因為,這次買東西讓我懂
 • le
 • hěn
 • duō
 • dào
 •  
 • hòu
 • yào
 • xiàng
 • ā
 • yàng
 • 得了很多道理,我以后也要像阿姨一樣去
 • bāng
 • zhù
 • gèng
 • duō
 • de
 • rén
 •  
 • 幫助更多的人。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ?
 • dǎo
 • lǎo
 • shī
 •  
 • liú
 • xiǎo
 • é
 • 輔導老師:劉小娥
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   媽 媽 過 生 日
   靈寶市第一小學 三(九)班 李佳琪
    今天媽媽說:“明天就是我的生日啦!”我驚訝的問:“真的嗎”媽媽說:“咋了,我過生日有怎么了?”我說:“沒什么。”其實我是想給媽媽買禮物,給她一個驚喜,我們吃完晚飯,我就躺到溫暖的被窩進入了甜蜜的夢鄉
   第二天起床,我睜開迷迷糊糊的小眼睛,看見媽媽的房間門是關著的,于是我自言自語的說道:“哈哈,今天是媽媽生日,媽媽還沒有起床我得趕緊起床為媽媽挑禮物呀”于是我穿上衣服,洗洗臉,梳梳頭就出發了。來到街上只有幾家商店開門,還好有一家賣飾品的也開了門,我便飛快的跑了進去,哇!這里的東西真漂亮呀!我瞧瞧這個看看那個,終于選中了一個藍色的小發夾,心里想媽媽帶上它一定會更漂亮,于是我問售貨員:“這個發夾多少錢呢?”售貨員熱情的說:“小姑娘,你真有眼光,這個發夾是我們剛進的貨,賣的很好,這個十五元”,我趕緊把兜里的錢拿出來,這可是我攢了好久的零花錢,我數了數,卻只有十三元,我問阿姨:“能不能便宜點呀,阿姨?”阿姨搖搖頭說:“不行,我們這里不還價的”我非常失望,喃喃自語說:“我為什么不在多攢點錢呢,要是再節省一點,今天就可以給媽媽買這個當生日禮物了。”我低著頭戀戀不舍的離開那個漂亮的發夾,當我快走到門口的時候,突然聽到售貨員阿姨叫我:“小姑娘,你回來,你是給媽媽買生日禮物的呀?”我說:“是呀,怎么了阿姨?”阿姨說:“看你這么知道孝順,也這么懂事,今天阿姨就破例一次,十三元給你吧。”我高興的蹦了起來,連忙說:“謝謝阿姨,”說完我拿著發夾就往回跑,阿姨叫住我說:“小妹妹,別著急注意安全,回家替我祝你媽媽生日快樂”我說:“好,謝謝你阿姨,再見。”
    回到家,我把禮物送給了媽媽,媽媽夸我是個懂事的孩子,我還給媽媽講了買發夾的經過,媽媽說下次見到阿姨一定要當面謝謝她。
   今天雖然是媽媽的生日,但我覺得過得也特別有意義,因為,這次買東西讓我懂得了很多道理,我以后也要像阿姨一樣去幫助更多的人。
   
   
   
   輔導老師:劉小娥
    

   獻給媽媽的禮物

   三年級作文198字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •          
  • bān
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學校001
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • (三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   三年級作文196字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •          
  • bān
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學校001
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • (三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   媽媽的謊言

   三年級作文675字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • huǎng
  • yán
  •  媽媽的謊言
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • dōu
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  江蘇省 江蘇江都七里中心小學三(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • chéng
  • líng
  • 1)班 周成陵
  • 閱讀全文

   媽媽欠我一屁股債

   三年級作文374字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qiàn
  • zhài
  •  媽媽欠我一屁股債
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  • xiào
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟一校
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • zhào
  • 三年級二班 趙博
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   三年級作文311字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的媽媽
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 兗州市實驗小學三年
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 級二班 王金益
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   三年級作文184字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •          
  • bān
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學校001
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • (三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   三年級作文184字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •          
  • bān
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學校001
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • (三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   媽媽的謊言

   三年級作文663字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • huǎng
  • yán
  •  媽媽的謊言
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • dōu
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  江蘇省 江蘇江都七里中心小學三(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • chéng
  • líng
  • 1)班 周成陵
  • 閱讀全文

   媽媽欠我一屁股債

   三年級作文362字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qiàn
  • zhài
  •  媽媽欠我一屁股債
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  • xiào
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟一校
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • zhào
  • 三年級二班 趙博
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   三年級作文297字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的媽媽
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 兗州市實驗小學三年
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 級二班 王金益
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   三年級作文411字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的媽媽
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學三年
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   媽媽

   三年級作文199字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • liú
  • shèng
  • jié
  •  浙江省 桐鄉市城西小學301班 劉圣杰
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   “小黑”當媽媽

   三年級作文533字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • hēi
  •  
  • dāng
  •  “小黑”當媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • chén
  • kǎi
  •  浙江省 桐鄉市城西小學301班 陳葉凱
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   媽媽我想對你說

   三年級作文405字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • shuō
  •  媽媽我想對你說
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • běn
  • guàn
  • xiǎo
  •  
  • běn
  • guàn
  • xīng
  • jiàn
  • pín
  • luán
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∩畚涫小∩畚涫猩箍諫頻灤⊙??
  •    
  •  
  •  
  • shū
  • 1) 李舒羽
  • 閱讀全文

   生日

   三年級作文397字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shēng
  •  生日
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  • shè
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學附設
  • wài
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • tóng
  • 外語學校小學部三年級(5)班 吳綺彤
  • 閱讀全文

   “小黑”當媽媽

   三年級作文533字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • hēi
  •  
  • dāng
  •  “小黑”當媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • chén
  • kǎi
  •  浙江省 桐鄉市城西小學301班 陳葉凱
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我是祖國媽媽的孩子

   三年級作文1255字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shì
  • guó
  • de
  • hái
  •  我是祖國媽媽的孩子
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • ēn
  • shī
  • shì
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • èr
  • ?
  •  
  •  湖北省恩施市 逸夫小學二(四)
  •  
  • lín
  • ān
  • 林安琪
  • 閱讀全文

   我的生日

   三年級作文562字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  •  我的生日
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • gěi
  •  
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年給 
  • xiè
  • jiā
  • yàn
  • 謝嘉彥
  • 閱讀全文

   媽媽的心

   三年級作文330字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  •  媽媽的心
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • tiě
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  •  湖南省長沙市 長鐵一小三年三班 
  • liú
  • dōng
  • 劉東
  • 閱讀全文

   寫給媽媽的話

   三年級作文319字
   作者:鄭依霏
  •  
  •    
  • nián
  • qián
  •  
  • shì
  • nín
  • dài
  • dào
  • zhè
  • měi
  • de
  • shì
  • 媽媽,8年前,是您把我帶到這個美麗的世
  • jiè
  •  
  • de
  • shēng
  • shì
  • zuì
  • gāo
  • xìng
  • de
  •  
  • yīn
  • wéi
  • 界。我的生日是我最高興的日子,因為它
  • niàn
  • lái
  • dào
  • zhè
  • shì
  • jiè
  • shàng
  •  
  • niàn
  • le
  • nín
  • zuì
  • 紀念我來到這個世界上;它也紀念了您最
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   三年級作文349字
   作者:史熠
  •  
  • 媽媽:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • zài
  • xīn
  • de
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • lái
  • zhī
  •  
  • xiān
  • 您好!在新的一年快要到來之際,我先
  • zhù
  • nín
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • tóng
  • shí
  • xiè
  • xiè
  • nín
  • duì
  • zhè
  • xiē
  • nián
  • 祝您新年快樂,同時也謝謝您對我這些年
  • 閱讀全文

   媽媽笑了

   三年級作文575字
   作者:陳帥
  •  
  •  
  • zhè
  • shén
  • shèng
  • ér
  • wěi
  • de
  • chēng
  •  
  • yùn
  • 媽媽。媽媽,這個神圣而偉大的稱呼,蘊
  • hán
  • zhe
  • měi
  • duì
  • de
  • zūn
  • jìng
  •  
  • 含著每個子女對媽媽的尊敬。
  •  
  • de
  • shì
  • wèi
  • xīn
  • shàn
  • liáng
  •  
  • chún
  • jié
  • shí
  • de
  • 我的媽媽是一位心地善良、純潔樸實的
  • 閱讀全文

   給媽媽爸爸的一封信

   三年級作文304字
   作者:王皓聰
  •  
  •  
  • 媽媽、爸爸:
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  
  • zài
  • 你們把我送到夏令營已經很久了,我在
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • le
  • shǎo
  • néng
  • 這里學到了不少東西,也提高了不少能力
  • 閱讀全文

   夸張的媽媽

   三年級作文227字
   作者:傅鈺琳
  • liú
  • zhe
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • tóu
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • de
  •  
  • hěn
  • 我媽媽留著長長的頭發,眼睛大大的,很
  • yǒu
  • shén
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • shì
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • tīng
  • yīn
  •  
  • 有神。媽媽的愛好是打電腦,聽音樂。她
  • de
  • xìng
  • shì
  • yǒu
  • shí
  • huān
  • gēn
  • kāi
  • wán
  • xiào
  •  
  • jīng
  • cháng
  • shuō
  • huà
  • 的性格是有時喜歡跟我開玩笑,經常說話
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   三年級作文522字
   作者:胡勁宇
  •  
  • 媽媽:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  •  
  • shōu
  • dào
  • de
  • xìn
  •  
  • nín
  • ?
  • hěn
  • chī
  • jīng
  •  
  • zài
  • qīn
  • jiē
  • 收到我的信,您一定很吃驚。在母親節
  • 閱讀全文

   媽媽我愛你

   三年級作文687字
   作者:黃子洋
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • zǒng
  • shì
  • me
  • yán
  •  
  • me
  • xiōng
  • 我的腦海里,媽媽總是那么嚴肅、那么兇
  •  
  • hěn
  • shǎo
  • dài
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • jiào
  • ,她很少帶我到公園玩,我覺得我和媽媽
  • zhī
  • jiān
  • méi
  • yǒu
  • tài
  • duō
  • de
  • qīn
  • jìn
  • gǎn
  •  
  • 之間沒有太多的親近感。
  • 閱讀全文

   愛挑剔的老鼠媽媽

   三年級作文887字
   作者:肖博強
  • wéi
  • le
  • ràng
  • ér
  • shòu
  • bié
  • rén
  • de
  • xiǎng
  • zhǎo
  • 媽媽為了不讓兒子受別人的欺負想找一個
  • hài
  • de
  • ér
  •  
  • shì
  •  
  • jiù
  • chū
  • zhǎo
  • hài
  • de
  • ér
  • 厲害的兒媳婦,于是,就出去找厲害的兒
  • le
  •  
  • 媳婦了。
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   三年級作文470字
   作者:車凱軒
  • de
  • shì
  • lǎo
  • shī
  •  
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • yǒu
  • tóu
  • 我的媽媽是老師,她和藹可親,有一頭烏
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • zhōng
  • 黑的頭發,一雙明亮的大眼睛,大眼睛中
  • shǐ
  • zhōng
  • yùn
  • hán
  • zhe
  • duì
  • de
  • ài
  •  
  • 始終蘊含著對我的愛。
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   三年級作文440字
   作者:姜欣宇
  • 媽媽
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  •  
  •  
  • ér
  • zhēn
  • xiǎng
  • nín
  • ya
  •  
  • nín
  • chū
  • chē
  • huò
  • jīng
  • liǎng
  • 媽媽,女兒真想您呀!您出車禍已經兩
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   三年級作文696字
   作者:肖承鑫
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • de
  • hái
  • xiàng
  • kuài
  • bǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • 媽媽好,有媽的孩子像塊寶……”,每當
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • liáo
  • liàng
  • ér
  • yòu
  • shēn
  • chén
  • de
  •  
  • jiù
  • xiǎng
  • 聽到這嘹亮而又深沉的歌,我就想起媽媽
  • duì
  • de
  • ài
  •  
  • de
  • xīn
  • jiù
  • xiàng
  • hǎi
  • xiān
  • le
  • ?
  • làng
  •  
  • 對我的愛,我的心就像大海掀起了波浪,
  • 閱讀全文
  北京快3 2096r.com | WWW.822814.COM | 6769.cc | WWW.641729.COM | www.08588i.com | 3467o.com | www.938849.com | www.1122800.com | 4288ii.com | www.975367.com | www.77802s.com | fll8.in | www.186769.com | www.371i.cc | blg008.com | 4136j.com | WWW.861692.COM | www.pjgw55.com | 6322.com | www.911070.com | www.w408.com | www.7415uu.com | yy4255.com | WWW.466318.COM | www.26878w.com | xh99.com | 11betbet365.com | WWW.887588.COM | www.m63568.com | u8159.cc | www.438686.com | WWW.684654.COM | www.rr55826.com | 4323m.com | WWW.427295.COM | www.29496a.com | 03dd.cc | 444458.com | WWW.789056.COM | www.xj6009.com | 3890p.com | www.001999.com | WWW.659066.COM | www.68993262.com | 36500365.com | bcylc11.com | www.986282.com | WWW.276715.COM | www.80188v.com | 4995r.com | abet384.com | WWW.28112.COM | www.pj88.com | 2506u.com | 69448877.com | www.399046.com | WWW.331870.COM | www.z3410.com | 821.cc | w9621.com | www.216777aa.com | WWW.463654.COM | www.516297.com | 5369l.com | 380111666.com | 85501.com | WWW.467700.COM | www.57pk.cc | www.12136r.com | man966.com | 009900.cc | WWW.69028.COM | WWW.301692.COM | www.648211e.com | 667766w.com | www.742688.com | x33k.vip | www.178213.com | WWW.15251.COM | WWW.749758.COM | www.0066psb.com | 2677www.com | 36400077.com | 111000ii.com | www.112725.com | WWW.311663.COM | www.6832l.com | www.605066.com | 20058.com | 2566h1.com | qijiduchang.vip | www.84007.com | www.359215.com | WWW.7413.COM | WWW.388763.COM | www.3775s.com | www.5360uu.com | 4136v.com | 1985555.com | www.115779.com | WWW.914612.COM | WWW.412168.COM | www.50052f.com | www.33111166.com | www.c5c44.com | y7061.com | hr1800.com | www.96386u.com | WWW.739291.COM | WWW.901960.COM | www.83033g.com | www.46630.org | www.97cp345.com | 33846.net | 3424222.com | 0166b.com | www.567231.com | WWW.450070.COM | WWW.258908.COM | www.5484h.com | www.7886269.com | www.4521v.com | www.yzcp2024.com | www.8967k.com | 11223885.com | 195908.com | 563567.com | bojue02.com | 92266m.com | tm8822.com | www.303484.com | WWW.318647.COM | WWW.588351.COM | WWW.81927.COM | WWW.329433.COM | WWW.768765.COM | www.zcwf5.com | www.55885l.com | www.55717p.com | www.m63568.com | www.s94600.com | www.hgdc200.com | www.53097777.com | www.hjcp0.com | ww666hg.com | lewen123.com | www.77731r.com | www.9928h.com | www.dfh210.com | www.27363m.com | 1882229.com | 1592b.com | fzcrd.com | www.92518.com | 876878r.com | www.hjcp7.com | www.8850w8.com | www.00773b.com | www.4136m.com | www.89677m.com | www.89599a.com | www.983888b.com | www.998855o.com | 3136ii.com | 5804j.com | 3258x.com | 016458.com | xpj000555.com | www.938y.cc | www.661559.com | www.57800d.com | www.89677s.com | www.777xx.cc | www.97655z.com | www.7116c.com | www.c8714.com | WWW.636664.COM | WWW.254546.COM | WWW.156045.COM | WWW.902221.COM | WWW.33880.COM | www.589244.com | www.040438.com | www.77803a.com | yphbuy.com | 39199l.com | 6175y.com | ms407.com | 4541o.com | 7736p.com | 55331i.com | 6403i.com | www.99552ii.com | www.6678685.com | www.9422h.com | www.33clf.com | WWW.564234.COM | WWW.758876.COM | WWW.193195.COM | WWW.801675.COM | WWW.4212.COM | www.26299a.com | www.50024o.com | tt3405.com | 1294n.com | 8790o.com | www.184897.com | www.2997776.com | www.34788b.com | WWW.634006.COM | WWW.180101.COM | WWW.835799.COM | www.271051.com | www.xcj2.com | btt0707a.com | 24005.com | 35441444.com | www.6880cc.com | www.0194003.com | WWW.715079.COM | WWW.705866.COM | www.351957.com | 33xx8332.com | n888101.com | 08820022com | www.r948r.com | www.yl8553hb.com | WWW.864765.COM | WWW.60128.COM | www.332069.com | 3mgmmmm.com | 7002004.com | 1346.com | www.0343o.com | WWW.522836.COM | WWW.642223.COM | www.701487.com | www.188338.com | ee5144.com | 6868rr.cc | www.7415yy.com | www.54400c.com | WWW.689098.COM | www.523121.com | 702279.COM | bb888833.com | 9649l.com | www.91779e.com | www.66ffb.com | WWW.583566.COM | www.4887.com | 58222vv.com | 159666m.com | www.62979d.com | www.07163r.com | WWW.244039.COM | www.346466.com | 813ooo.com | www.97cp345.com | www.81678w.com | WWW.166492.COM | www.54400o.com | 0005309.com | www.35252h.com | www.0270r.com | WWW.306650.COM | www.83141.com | 5478000.com | www.cp505b.com | www.66332j.com | WWW.273509.COM | 7811yy.com | spj555.com | www.720c51.com | www.5484e.com | WWW.553453.COM | x5505.com | mgm20.vip | www.xpj958.net | WWW.108508.COM | www.646452.com | 00048q.com | 256777m.com | www.2655268.com | WWW.556510.COM | www.9560.com | 655661133.com | www.3846hh.com | WWW.279037.COM | www.268993.com | shen5511.com | www.32031p.com | www.c6882.com | www.560726.com | 138T.Com | www.4996fs.com | WWW.759963.COM | www.196103.com | 7599x.com | www.30350j.com | www.606255.com | nf6655.com | 3189pp.com | www.12455q.com | www.965160.com | 1665kk.com | www.qq55826.com | WWW.575224.COM | www.719969.com | 563130.com | 4323q.com | www.21202y.com | WWW.870139.COM | 18438b.com | www.27363h.com | www.hc3849.com | www.210602.com | j4389.com | www.742588.com | WWW.475318.COM | www.6aabb.ccc | 3405v.com | www.2bet005.com | WWW.185162.COM | 55288.com | pp01234.com | www.x666678.com | WWW.646519.COM | 55899q.com | www.q7764.com | WWW.859889.COM | hb61788.com | 588fff.cc | WWW.234885.COM | 81789.com | 98345h.com | www.1368j.cc | www.989569.com | 4270uu.com | 4060xx.com | www.44118h.com | WWW.919134.COM | j669933.com | www.68365d.com | WWW.817889.COM | 1466n.com | www.3522 | www.745557.com | 2127nn.com | www.js89g.vip | WWW.680801.COM | 888.com | www.hg735.com | WWW.662358.COM | 44303.com | www.i63568.com | www.967333.com | ccc3405.com | www.683158.com | www.824879.com | 32555z.com | www.96386h.com | www.290252.com | feicai0596.com | WWW.757017.COM | tyc22456.com | www.sha8000.com | WWW.544012.COM | g8009.com | www.50732j.com | www.000162.com | 7777ag2.com | WWW.314605.COM | xpj04000.com | www.70669b.com | www.596353.com | 3225n.com | www.5095n.com | yingbo114.com | www.4972z.com | WWW.61867.COM | c99474.com | www.60123s.com | 99.0267788.com | www.99113l.com | WWW.89883.COM | y4255.com | www.c5906.com | 3258n.com | www.56011n.com | www.573898.com | hcp999.com | WWW.122286.COM | 66300vip04.com | www.50026q.com | sxlwl.net | www.j36.cc | www.755690.com | 4023p.com | WWW.305488.COM | 3640qq.com | www.99fc.cc | 66876k.com | www.0600y.cc | www.106295.com | www.rgcp333.com | WWW.707339.COM | 2455z.com | WWW.715234.COM | 4379c.com | www.220v.cc | betvictor98.com | www.6939a.com | www.202437.com | www.4694i.com | www.936250.com | 3207.com | WWW.590380.COM | 22098.com | WWW.353448.COM | 7yuhe.com | WWW.725350.COM | 118888k.com | www.75850.cc | 2546p.com | www.bet73g.com | 4195cc.com | www.44118m.com | 4799.com | www.362bbb.com | www.989121.com | www.106846.com | 122444.com | www.69567r.com | 222880.com | www.vns11.me | 38989u.com | www.9484.com | www.45966.com | www.h36588.com | s2146.com | www.8905a.com | www.661345.com | www.0600f.cc | p5903.com | www.77055.com | 3522ss.cc | www.7782r.com | 6868oo.cc | WWW.15221.COM | 9679i.com | WWW.206276.COM | 2490w.com | WWW.614768.COM | 55797t.com | WWW.474399.COM | www.jy883.com | www.564648.com | www.xpj228888.com | ytxtu.com | www.4245.com | 068.cc | www.c6167.com | 53262s.com | WWW.781721.COM | cc2649.com | www.674007.com | www.344654.com | 51122.com | www.60108m.com | kk3384.com | WWW.160970.COM | 99992007.com | WWW.523257.COM | www.hg98b.com | 111kj.cc | www.8816x.com | rrr5701.com | WWW.91319.COM | 7196xx.com | www.338073.com | www.9822.com | swtyhhh.com | WWW.269948.COM | n888ww.com | www.sj119.9slyl.com | www.3066mm.com | 32126b.net | www.2934b.com | mg4157.vip | WWW.634938.COM | www.4694c.com | mi967.com | www.9818n.cc | YLHG3838.com | WWW.870147.COM | www.91779w.com | x45638.com | WWW.613143.COM | 8290t.com | www.363477.com | www.pjzxyl.co | 00778i.com | WWW.75078.COM | www.365044.bet | hugedomains.com | www.32123s.com | 3807ll.com | www.902775.com | www.sha2288.com | 9498.com | WWW.202117.COM | 4812999.com | www.ok0110.com | www.zfcp4.com | vip3144.co | www.135842.com | www.51331g.com | 55967x.com | www.901391.com | www.4520066.com | 38238v.com | WWW.606958.COM | www.07679d.com | b73.vip | WWW.656671.COM | www.a88.com | z35151.com | WWW.415808.COM | www.38138u.com | b999.org | WWW.199678.COM | www.7225i.com | 99699q.com | WWW.147004.COM | www.lhg5555.com | 272zz.net | WWW.311566.COM | www.78680t.com | 5566074.com | www.331616a.com | www.0076788.com | 1468rrr.com | www.903079.com | www.85858hh.com | 20160913.com | www.599280.com | www.9818a.cc | 37570j.com | p5903.com | WWW.482664.COM | www.bet63g.com | 1356.com | WWW.760997.COM | www.7886268.com | 7736p.com | www.83033u.com | WWW.787748.COM | www.c51ii.vip | 56988ff.com | WWW.133876.COM | www.js02349.com | 0011.se | 340111.com | WWW.170538.COM | www.9737zz.me | 87680l.com | www.979738.com | www.39500z.com | 2613q.com | 9964.com | WWW.130875.COM | www.4331s.com | 2jslll.com | gh7106.com | WWW.614708.COM | www.087f.com | 00048i.com | www.zw1019.com | WWW.675663.COM | www.r99999.com | 33318d.com | 532159.com | WWW.667487.COM | www.10999x.com | 6655yh.com | www.345512.com | WWW.862803.COM | www.j69096.com | kk3405.com | www.28269.com | WWW.798989.COM | www.48330f.com | 6118r.com | xh15555.com | WWW.754163.COM | www.26878p.com | www.61500.cc | hg999333b.com | www.99638i.com | WWW.70669.COM | www.bb888.cc | 8036o.com | l2306.com | WWW.856458.COM | www.9818m.cc | www.9737rr.me | uu67890.com | 23234.cc.com | WWW.801084.COM | www.60108r.com | www.9999d.com | 22299cc.com | 277288.com | WWW.849949.COM | www.49956y.com | www.8967l.com | 992222i.com | 62105.com | WWW.785254.COM | www.68689n.com | www.561518.com | 3640a.com | 887766.com | WWW.698369.COM | WWW.134701.COM | www.1hg6668.com | 6261520.com | 87665d.com | www.650317.com | WWW.133057.COM | www.22062b.com | www.77ok.com | 88993n.com | 97799h.com | www.413552.com | WWW.758101.COM | www.89777e.com | www.509029.com | 9679m.com | 92659.com | www.546868.com | WWW.456065.COM | www.52303x.com | www.89677x.com | 1cp055.com | ee00558.com | yao626.com | www.rcw8833.com | WWW.296499.COM | www.86267q.com | www.66vn777.com | 2506d.com | 78666a.com | 2642004.com | WWW.69028.COM | WWW.450569.COM | www.50064y.com | www.820016.com | v5581.com | 3775778.com | 0615010.com | wpdh.hk | www.783090.com | WWW.757402.COM | www.003hy.cc | www.68993263.com | www.biying980vip.com | 8290p.com | afcp10.com | 55797x.com | sxrkrdjq12.com | www.619989.com | WWW.22408.COM | WWW.402070.COM | www.61655d.com | www.44pjjt.com | www.20199xx.com | 55331ww.com | c96sg2.com | 3616y.com | 86049.com | www.489800.com | WWW.385844.COM | WWW.432855.COM | www.36788p.com | www.665888.com | www.xpj5959.com | thrlvxzt.cn | 84497711.com | 99914.com | 9411vip.com | lixingyoulun.com | 8he.cc | www.318073.com | www.936370.com | WWW.879411.COM | WWW.449897.COM | WWW.826889.COM | www.29277j.com | www.4331k.com | www.40288o.com | www.7415bb.com | 1194.com | 4023f.com | 8547x.com | ff3336.com | 3y5511.com | dh5145.com | 123456.cc | 5443yy.com | www.040438.com | www.495568.com | www.855790.com | WWW.888789.COM | WWW.303550.COM | WWW.749876.COM | WWW.760709.COM | WWW.761690.COM | www.c5963.com | www.99jtj.com | www.07163z.com | www.75538b.com | www.4828.com | www.pj888l.com | www.14341434.com | www.8905g.com | www.44118l.com | www.4521x.com | www.377666p.com | www.04567e.com | www.9737qq.me | www.5446yy.com | www.hg98029.com | www.811811.com | www.bd2019j.com | www.79500v.com | www.07576.com | www.cai73.cc | www.ii55826.com | www.tyc714.com | www.4963ee.com | www.99113w.com | www.88850.com | www.55060f.com | www.5981v.com | www.bwinyz28.com | www.huangma29.com | www.b35nn.com | www.1559508.com | www.115527k.com | www.y0291.com | www.32638.com | www.087y.com | www.hd8677.com | www.55768.cc | www.36788c.com | www.0014p.com | WWW.13353.COM | WWW.340993.COM | WWW.161683.COM | WWW.309052.COM | WWW.682855.COM | WWW.105234.COM | WWW.493077.COM | WWW.910061.COM | WWW.519670.COM | www.978217.com | www.540977.com | www.178387.com | 686767.com | 111122uu.com | 55766.com | l3405.com | i99474.com | df8f.com | feicai0476.com | www.44c668.com | www.53097777.com | www.56011r.com | www.CK1432.COM | www.2350z.com | WWW.634638.COM | WWW.283810.COM | WWW.759562.COM | WWW.551846.COM | www.573898.com | 688302.com | 9103rr.com | 39199j.com | amhg007.com | 65335Y.com | 6868dd.cc | www.pj88p.com | www.8905k.com | www.75538b.com | WWW.899800.COM | WWW.591389.COM | WWW.361560.COM | www.524677.com | www.8000tk.com | 78119900.com | 3822d.com | 951202.com | www.8956.com | www.v5995.com | www.36788s.com | WWW.701551.COM | WWW.393089.COM | www.652561.com | 38989u.com | j15gg.com | 38738733.com | 4255yy.com | www.8080999a.com | www.97655n.com | WWW.332794.COM | WWW.528179.COM | www.530196.com | 38668.com | 28839a.com | 3656ii.com | 1592q.com | www.y2894.com | www.33997c.com | WWW.313726.COM | WWW.361560.COM | www.35155i.com | 78112211.com | xd2016.com | 1775bb.com | www.68365g.com | www.u936.com | WWW.389558.COM | www.506932.com | 95gamevip6.com | lll444000.com | 500000831.com | www.hgbet4.com | www.2588cai.com | WWW.637171.COM | www.680955.com | pz08.com | 1104006.com | www.77731j.com | www.v774477.com | WWW.262914.COM | WWW.553484.COM | kj139.com | 3189x.com | 8827vvv.com | www.063801i.com | www.2934h.com | WWW.744841.COM | www.60007v.com | 1466s.com | 2546h.com | www.a458.com | WWW.390084.COM | WWW.273467.COM | 8381qq.com | 8538q.com | www.58118e.com | www.81233n.com | WWW.575954.COM | www.318021.com | 463d7.com | 1316345.com | www.4102l.com | WWW.213108.COM | www.911373.com | cai88.cc | 3685a.com | www.6386c.com | WWW.923505.COM | WWW.358050.COM | v3144.com | 4182h.com | www.466890.com | WWW.590064.COM | WWW.194321.COM | 2418x.com | 68228q.com | www.29977.com | WWW.256654.COM | www.582914.com | 06382525.com | v99932.com | www.4444bj.com | WWW.440790.COM | www.895095.com | u21148.com | www.bet63u.com | WWW.747067.COM | www.710930.com | 23300e.com | 50024488.com | www.77801q.com | WWW.868644.COM | amblr87570.com | m99345.am | www.48330d.com | WWW.73336.COM | qiangui003.com | 88442007.com | www.3678.com | WWW.110749.COM | www.67776777.com | 9659i.com | www.14168c.com | WWW.68304.COM | www.2386811.com | 4955d.com | www.0612i.com | WWW.529004.COM | pjhunan.com | 22299aa.com | www.68993256.com | WWW.913792.COM | zzylc6.com | 3009r.com | www.08588t.com | www.937160.com | bm1398.com | www.pj88p.com | WWW.782564.COM | 135055.com | bet36-5.com | www.hg16688.com | WWW.289359.COM | 115478.com | www.27363p.com | WWW.791336.COM | www.088185.com | yh55444.com | www.87480.com | WWW.113472.COM | 0044buyu.com | www.5446oo.com | WWW.33060.COM | www.511184.com | 67877r.com | www.51515k.com | www.810716.com | i1458.com | www.86339b.com | WWW.747969.COM | 234915.com | www.3157l.com | WWW.866002.COM | c388z.com | 7935y.com | www.c805.cc | www.www-21058.com | y08199.com | www.07163p.com | www.364688.com | 01885s.com | www.96386j.com | www.803402.com | so.cc | www.913393.com | WWW.61497.COM | 402.com | www.bet3651687.com | WWW.451810.COM | xpj8.com | www.42842816.com | www.961205.com | 86611r.com | www.4833011.com | WWW.660803.COM | dzj112.com | www.4331e.com | www.588088a.com | v67890.com | www.91233s.com | www.550424.com | 22zz8332.com | www.07163f.com | www.161763.com | a444000.com | www.c6348.com | P35bb.com | www.938x.cc | WWW.572362.COM | am2982.com | www.69989b.com | WWW.483906.COM | 33432w.com | www.28891e.com | www.623660.com | 4182i.com | www.500cd.com | www.84966.com | 496677.com | WWW.20662.COM | ysb95.com | www.0022xpj.net | WWW.170007.COM | 287733.com | www.77802g.com | 81789.com | www.938u.cc | WWW.848575.COM | 3024z.com | www.2418x.com | www.501346.com | 3189c.com | WWW.513893.COM | 3522zz.cc | www.44118w.com | WWW.432203.COM | mm33.vip | WWW.469727.COM | 50020011.com | www.91779s.com | www.998924.com | 777818dh.com | WWW.808423.COM | 496jj.com | www.rrqp777.com | www.530126.com | 22556b.com | WWW.912058.COM | 4255b.com | www.0270f.com | 222686.com | www.dzj0770.com | WWW.377758.COM | 61323377.com | WWW.783900.COM | x0066.tv | www.794478.com | 14855.cc | www.472707.com | WWW.58855.COM | 202365.com | WWW.378446.COM | 118cai.cc | www.50052w.com | 4002.com | www.ba306.com | www.401281.com | 14891489.com | WWW.495446.COM | b2146.com | WWW.570064.COM | 7xh.vip | www.8667s.com | 671147.com | www.6889797.com | www.94.hk | www.605066.com | www.526051.com | www.400322.com | WWW.113048.COM | 123456mm.cc | WWW.681422.COM | 3846o.com | WWW.318871.COM | 4995m.com | www.055wt.cc | 5787.cc | www.87668r.com | 9339999e.com | www.3775h.com | www.6084.com | www.40288x.com | www.183065.com | www.6880ff.com | www.399280.com | www.28000x.com | www.805836.com | www.88c668.com | www.960883.com | 55295zz.com | WWW.911489.COM | 1665pp.com | www.189999a.com |