<xmp id="waaeo">
<menu id="waaeo"></menu>
 • <menu id="waaeo"></menu>
  <menu id="waaeo"></menu>
 • 媽媽過生日

  三年級作文849字
  作者:靈寶市第…
 •  
 •  
 • guò
 •  
 • shēng
 •  
 • 媽 媽 過 生 日
 •  
 • líng
 • bǎo
 • shì
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • sān
 • ?
 • jiǔ
 •  
 • bān
 •  
 • jiā
 • 靈寶市第一小學 三(九)班 李佳琪
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shuō
 •  
 •  
 • míng
 • tiān
 • jiù
 • shì
 • de
 • shēng
 •  今天媽媽說:“明天就是我的生日啦
 •  
 •  
 • jīng
 • de
 • wèn
 •  
 •  
 • zhēn
 • de
 • ma
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • !”我驚訝的問:“真的嗎”媽媽說:“
 • le
 •  
 • guò
 • shēng
 • yǒu
 • zěn
 • me
 • le
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • méi
 • 咋了,我過生日有怎么了?”我說:“沒
 • shí
 • me
 •  
 •  
 • shí
 • shì
 • xiǎng
 • gěi
 • mǎi
 •  
 • gěi
 • 什么。”其實我是想給媽媽買禮物,給她
 • jīng
 •  
 • men
 • chī
 • wán
 • wǎn
 • fàn
 •  
 • jiù
 • tǎng
 • dào
 • wēn
 • nuǎn
 • 一個驚喜,我們吃完晚飯,我就躺到溫暖
 • de
 • bèi
 • jìn
 • le
 • tián
 • de
 • mèng
 • xiāng
 • 的被窩進入了甜蜜的夢鄉
 •  
 • èr
 • tiān
 • chuáng
 •  
 • zhēng
 • kāi
 • de
 • xiǎo
 • yǎn
 • jīng
 • 第二天起床,我睜開迷迷糊糊的小眼睛
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • de
 • fáng
 • jiān
 • mén
 • shì
 • guān
 • zhe
 • de
 •  
 • shì
 • ,看見媽媽的房間門是關著的,于是我自
 • yán
 • de
 • shuō
 • dào
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • shēng
 • 言自語的說道:“哈哈,今天是媽媽生日
 •  
 • hái
 • méi
 • yǒu
 • chuáng
 • gǎn
 • jǐn
 • chuáng
 • wéi
 • tiāo
 • ,媽媽還沒有起床我得趕緊起床為媽媽挑
 • ya
 •  
 • shì
 • chuān
 • shàng
 •  
 • liǎn
 •  
 • shū
 • shū
 • 禮物呀”于是我穿上衣服,洗洗臉,梳梳
 • tóu
 • jiù
 • chū
 • le
 •  
 • lái
 • dào
 • jiē
 • shàng
 • zhī
 • yǒu
 • jiā
 • shāng
 • diàn
 • kāi
 • mén
 • 頭就出發了。來到街上只有幾家商店開門
 •  
 • hái
 • hǎo
 • yǒu
 • jiā
 • mài
 • shì
 • pǐn
 • de
 • kāi
 • le
 • mén
 •  
 • biàn
 • fēi
 • ,還好有一家賣飾品的也開了門,我便飛
 • kuài
 • de
 • pǎo
 • le
 • jìn
 •  
 • wa
 •  
 • zhè
 • de
 • dōng
 • zhēn
 • piāo
 • liàng
 • ya
 • 快的跑了進去,哇!這里的東西真漂亮呀
 •  
 • qiáo
 • qiáo
 • zhè
 • kàn
 • kàn
 •  
 • zhōng
 • xuǎn
 • zhōng
 • le
 • !我瞧瞧這個看看那個,終于選中了一個
 • lán
 • de
 • xiǎo
 • jiá
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 • dài
 • shàng
 • ?
 • huì
 • 藍色的小發夾,心里想媽媽帶上它一定會
 • gèng
 • piāo
 • liàng
 •  
 • shì
 • wèn
 • shòu
 • huò
 • yuán
 •  
 •  
 • zhè
 • jiá
 • duō
 • 更漂亮,于是我問售貨員:“這個發夾多
 • shǎo
 • qián
 • ne
 •  
 •  
 • shòu
 • huò
 • yuán
 • qíng
 • de
 • shuō
 •  
 •  
 • xiǎo
 • niáng
 •  
 • 少錢呢?”售貨員熱情的說:“小姑娘,
 • zhēn
 • yǒu
 • yǎn
 • guāng
 •  
 • zhè
 • jiá
 • shì
 • men
 • gāng
 • jìn
 • de
 • huò
 •  
 • 你真有眼光,這個發夾是我們剛進的貨,
 • mài
 • de
 • hěn
 • hǎo
 •  
 • zhè
 • shí
 • yuán
 •  
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • dōu
 • 賣的很好,這個十五元”,我趕緊把兜里
 • de
 • qián
 • chū
 • lái
 •  
 • zhè
 • shì
 • zǎn
 • le
 • hǎo
 • jiǔ
 • de
 • líng
 • ?g
 • qián
 • 的錢拿出來,這可是我攢了好久的零花錢
 •  
 • shù
 • le
 • shù
 •  
 • què
 • zhī
 • yǒu
 • shí
 • sān
 • yuán
 •  
 • wèn
 • ā
 •  
 • ,我數了數,卻只有十三元,我問阿姨:
 •  
 • néng
 • néng
 • biàn
 • diǎn
 • ya
 •  
 • ā
 •  
 •  
 • ā
 • yáo
 • yáo
 • tóu
 • “能不能便宜點呀,阿姨?”阿姨搖搖頭
 • shuō
 •  
 •  
 • háng
 •  
 • men
 • zhè
 • hái
 • jià
 • de
 •  
 • fēi
 • cháng
 • 說:“不行,我們這里不還價的”我非常
 • shī
 • wàng
 •  
 • nán
 • nán
 • shuō
 •  
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • zài
 • duō
 • zǎn
 • 失望,喃喃自語說:“我為什么不在多攢
 • diǎn
 • qián
 • ne
 •  
 • yào
 • shì
 • zài
 • jiē
 • shěng
 • diǎn
 •  
 • jīn
 • tiān
 • jiù
 • gěi
 • 點錢呢,要是再節省一點,今天就可以給
 • mǎi
 • zhè
 • dāng
 • shēng
 • le
 •  
 •  
 • zhe
 • tóu
 • liàn
 • 媽媽買這個當生日禮物了。”我低著頭戀
 • liàn
 • shě
 • de
 • kāi
 • piāo
 • liàng
 • de
 • jiá
 •  
 • dāng
 • kuài
 • zǒu
 • 戀不舍的離開那個漂亮的發夾,當我快走
 • dào
 • mén
 • kǒu
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • rán
 • tīng
 • dào
 • shòu
 • huò
 • yuán
 • ā
 • jiào
 • 到門口的時候,突然聽到售貨員阿姨叫我
 •  
 •  
 • xiǎo
 • niáng
 •  
 • huí
 • lái
 •  
 • shì
 • gěi
 • mǎi
 • shēng
 • :“小姑娘,你回來,你是給媽媽買生日
 • de
 • ya
 •  
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • shì
 • ya
 •  
 • zěn
 • me
 • le
 • ā
 • 禮物的呀?”我說:“是呀,怎么了阿姨
 •  
 •  
 • ā
 • shuō
 •  
 •  
 • kàn
 • zhè
 • me
 • zhī
 • dào
 • xiào
 • shùn
 •  
 • zhè
 • ?”阿姨說:“看你這么知道孝順,也這
 • me
 • dǒng
 • shì
 •  
 • jīn
 • tiān
 • ā
 • jiù
 •  
 • shí
 • sān
 • yuán
 • gěi
 • 么懂事,今天阿姨就破例一次,十三元給
 • ba
 •  
 •  
 • gāo
 • xìng
 • de
 • bèng
 • le
 • lái
 •  
 • lián
 • máng
 • shuō
 •  
 •  
 • 你吧。”我高興的蹦了起來,連忙說:“
 • xiè
 • xiè
 • ā
 •  
 •  
 • shuō
 • wán
 • zhe
 • jiá
 • jiù
 • wǎng
 • huí
 • pǎo
 •  
 • 謝謝阿姨,”說完我拿著發夾就往回跑,
 • ā
 • jiào
 • zhù
 • shuō
 •  
 •  
 • xiǎo
 • mèi
 • mèi
 •  
 • bié
 • zhe
 • zhù
 • ān
 • 阿姨叫住我說:“小妹妹,別著急注意安
 • quán
 •  
 • huí
 • jiā
 • zhù
 • shēng
 • kuài
 •  
 • shuō
 •  
 • 全,回家替我祝你媽媽生日快樂”我說:
 •  
 • hǎo
 •  
 • xiè
 • xiè
 • ā
 •  
 • zài
 • jiàn
 •  
 •  
 •  
 • “好,謝謝你阿姨,再見。” 
 •  
 • huí
 • dào
 • jiā
 •  
 • sòng
 • gěi
 • le
 •  
 • kuā
 • 回到家,我把禮物送給了媽媽,媽媽夸
 • shì
 • dǒng
 • shì
 • de
 • hái
 •  
 • hái
 • gěi
 • jiǎng
 • le
 • mǎi
 • 我是個懂事的孩子,我還給媽媽講了買發
 • jiá
 • de
 • jīng
 • guò
 •  
 • shuō
 • xià
 • jiàn
 • dào
 • ā
 • ?
 • yào
 • dāng
 • 夾的經過,媽媽說下次見到阿姨一定要當
 • miàn
 • xiè
 • xiè
 •  
 • 面謝謝她。
 •  
 • jīn
 • tiān
 • suī
 • rán
 • shì
 • de
 • shēng
 •  
 • dàn
 • jiào
 • guò
 • 今天雖然是媽媽的生日,但我覺得過得
 • bié
 • yǒu
 •  
 • yīn
 • wéi
 •  
 • zhè
 • mǎi
 • dōng
 • ràng
 • dǒng
 • 也特別有意義,因為,這次買東西讓我懂
 • le
 • hěn
 • duō
 • dào
 •  
 • hòu
 • yào
 • xiàng
 • ā
 • yàng
 • 得了很多道理,我以后也要像阿姨一樣去
 • bāng
 • zhù
 • gèng
 • duō
 • de
 • rén
 •  
 • 幫助更多的人。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ?
 • dǎo
 • lǎo
 • shī
 •  
 • liú
 • xiǎo
 • é
 • 輔導老師:劉小娥
 •  
 •  
 •  
   
  無注音版:
   媽 媽 過 生 日
   靈寶市第一小學 三(九)班 李佳琪
    今天媽媽說:“明天就是我的生日啦!”我驚訝的問:“真的嗎”媽媽說:“咋了,我過生日有怎么了?”我說:“沒什么。”其實我是想給媽媽買禮物,給她一個驚喜,我們吃完晚飯,我就躺到溫暖的被窩進入了甜蜜的夢鄉
   第二天起床,我睜開迷迷糊糊的小眼睛,看見媽媽的房間門是關著的,于是我自言自語的說道:“哈哈,今天是媽媽生日,媽媽還沒有起床我得趕緊起床為媽媽挑禮物呀”于是我穿上衣服,洗洗臉,梳梳頭就出發了。來到街上只有幾家商店開門,還好有一家賣飾品的也開了門,我便飛快的跑了進去,哇!這里的東西真漂亮呀!我瞧瞧這個看看那個,終于選中了一個藍色的小發夾,心里想媽媽帶上它一定會更漂亮,于是我問售貨員:“這個發夾多少錢呢?”售貨員熱情的說:“小姑娘,你真有眼光,這個發夾是我們剛進的貨,賣的很好,這個十五元”,我趕緊把兜里的錢拿出來,這可是我攢了好久的零花錢,我數了數,卻只有十三元,我問阿姨:“能不能便宜點呀,阿姨?”阿姨搖搖頭說:“不行,我們這里不還價的”我非常失望,喃喃自語說:“我為什么不在多攢點錢呢,要是再節省一點,今天就可以給媽媽買這個當生日禮物了。”我低著頭戀戀不舍的離開那個漂亮的發夾,當我快走到門口的時候,突然聽到售貨員阿姨叫我:“小姑娘,你回來,你是給媽媽買生日禮物的呀?”我說:“是呀,怎么了阿姨?”阿姨說:“看你這么知道孝順,也這么懂事,今天阿姨就破例一次,十三元給你吧。”我高興的蹦了起來,連忙說:“謝謝阿姨,”說完我拿著發夾就往回跑,阿姨叫住我說:“小妹妹,別著急注意安全,回家替我祝你媽媽生日快樂”我說:“好,謝謝你阿姨,再見。”
    回到家,我把禮物送給了媽媽,媽媽夸我是個懂事的孩子,我還給媽媽講了買發夾的經過,媽媽說下次見到阿姨一定要當面謝謝她。
   今天雖然是媽媽的生日,但我覺得過得也特別有意義,因為,這次買東西讓我懂得了很多道理,我以后也要像阿姨一樣去幫助更多的人。
   
   
   
   輔導老師:劉小娥
    

   獻給媽媽的禮物

   三年級作文198字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •          
  • bān
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學校001
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • (三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   三年級作文196字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •          
  • bān
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學校001
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • (三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   媽媽的謊言

   三年級作文675字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • huǎng
  • yán
  •  媽媽的謊言
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • dōu
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  江蘇省 江蘇江都七里中心小學三(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • chéng
  • líng
  • 1)班 周成陵
  • 閱讀全文

   媽媽欠我一屁股債

   三年級作文374字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qiàn
  • zhài
  •  媽媽欠我一屁股債
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  • xiào
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟一校
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • zhào
  • 三年級二班 趙博
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   三年級作文311字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的媽媽
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 兗州市實驗小學三年
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 級二班 王金益
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   三年級作文184字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •          
  • bān
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學校001
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • (三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   獻給媽媽的禮物

   三年級作文184字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiàn
  • gěi
  • de
  •  獻給媽媽的禮物
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • féi
  • shì
  •  
  • ān
  • huī
  • féi
  • shí
  • yàn
  • xué
  • xiào
  •          
  • bān
  •  安徽省合肥市 安徽合肥實驗學校001
  • ?
  • sān
  • nián
  •  
  •  
  • zhōu
  • tiān
  • (三年級) 周天慈
  • 閱讀全文

   媽媽的謊言

   三年級作文663字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • huǎng
  • yán
  •  媽媽的謊言
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • jiāng
  • jiāng
  • dōu
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  江蘇省 江蘇江都七里中心小學三(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • zhōu
  • chéng
  • líng
  • 1)班 周成陵
  • 閱讀全文

   媽媽欠我一屁股債

   三年級作文362字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qiàn
  • zhài
  •  媽媽欠我一屁股債
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • tóng
  •  
  • shān
  • chái
  • yóu
  • chǎng
  • xiào
  •  山西省大同 山西柴油機廠子弟一校
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • zhào
  • 三年級二班 趙博
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   三年級作文297字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的媽媽
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  •  
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省兗州市 兗州市實驗小學三年
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 級二班 王金益
  • 閱讀全文

   我的媽媽

   三年級作文411字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  •  我的媽媽
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學三年
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   媽媽

   三年級作文199字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • liú
  • shèng
  • jié
  •  浙江省 桐鄉市城西小學301班 劉圣杰
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   “小黑”當媽媽

   三年級作文533字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • hēi
  •  
  • dāng
  •  “小黑”當媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • chén
  • kǎi
  •  浙江省 桐鄉市城西小學301班 陳葉凱
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   媽媽我想對你說

   三年級作文405字
   作者:未知
  •  
  •  
  • xiǎng
  • duì
  • shuō
  •  媽媽我想對你說
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  • běn
  • guàn
  • xiǎo
  •  
  • běn
  • guàn
  • xīng
  • jiàn
  • pín
  • luán
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ∩畚涫小∩畚涫猩箍諫頻灤⊙??
  •    
  •  
  •  
  • shū
  • 1) 李舒羽
  • 閱讀全文

   生日

   三年級作文397字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shēng
  •  生日
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • guǎng
  • zhōu
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • wài
  • wài
  • mào
  • xué
  • shè
  •  廣東省廣州 廣東外語外貿大學附設
  • wài
  • xué
  • xiào
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • tóng
  • 外語學校小學部三年級(5)班 吳綺彤
  • 閱讀全文

   “小黑”當媽媽

   三年級作文533字
   作者:未知
  •  
  •  
  •  
  • xiǎo
  • hēi
  •  
  • dāng
  •  “小黑”當媽媽
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  •  
  • tóng
  • xiāng
  • shì
  • chéng
  • xiǎo
  • xué
  •          
  • bān
  •  
  • chén
  • kǎi
  •  浙江省 桐鄉市城西小學301班 陳葉凱
  •  
  • 
  • 閱讀全文

   我是祖國媽媽的孩子

   三年級作文1255字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shì
  • guó
  • de
  • hái
  •  我是祖國媽媽的孩子
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • ēn
  • shī
  • shì
  •  
  •  
  • xiǎo
  • xué
  • èr
  • ?
  •  
  •  湖北省恩施市 逸夫小學二(四)
  •  
  • lín
  • ān
  • 林安琪
  • 閱讀全文

   我的生日

   三年級作文562字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • shēng
  •  我的生日
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  • gěi
  •  
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年給 
  • xiè
  • jiā
  • yàn
  • 謝嘉彥
  • 閱讀全文

   媽媽的心

   三年級作文330字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • xīn
  •  媽媽的心
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • zhǎng
  • shā
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • tiě
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  • sān
  • bān
  •  
  •  湖南省長沙市 長鐵一小三年三班 
  • liú
  • dōng
  • 劉東
  • 閱讀全文

   寫給媽媽的話

   三年級作文319字
   作者:鄭依霏
  •  
  •    
  • nián
  • qián
  •  
  • shì
  • nín
  • dài
  • dào
  • zhè
  • měi
  • de
  • shì
  • 媽媽,8年前,是您把我帶到這個美麗的世
  • jiè
  •  
  • de
  • shēng
  • shì
  • zuì
  • gāo
  • xìng
  • de
  •  
  • yīn
  • wéi
  • 界。我的生日是我最高興的日子,因為它
  • niàn
  • lái
  • dào
  • zhè
  • shì
  • jiè
  • shàng
  •  
  • niàn
  • le
  • nín
  • zuì
  • 紀念我來到這個世界上;它也紀念了您最
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   三年級作文349字
   作者:史熠
  •  
  • 媽媽:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • zài
  • xīn
  • de
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • lái
  • zhī
  •  
  • xiān
  • 您好!在新的一年快要到來之際,我先
  • zhù
  • nín
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • tóng
  • shí
  • xiè
  • xiè
  • nín
  • duì
  • zhè
  • xiē
  • nián
  • 祝您新年快樂,同時也謝謝您對我這些年
  • 閱讀全文

   媽媽笑了

   三年級作文575字
   作者:陳帥
  •  
  •  
  • zhè
  • shén
  • shèng
  • ér
  • wěi
  • de
  • chēng
  •  
  • yùn
  • 媽媽。媽媽,這個神圣而偉大的稱呼,蘊
  • hán
  • zhe
  • měi
  • duì
  • de
  • zūn
  • jìng
  •  
  • 含著每個子女對媽媽的尊敬。
  •  
  • de
  • shì
  • wèi
  • xīn
  • shàn
  • liáng
  •  
  • chún
  • jié
  • shí
  • de
  • 我的媽媽是一位心地善良、純潔樸實的
  • 閱讀全文

   給媽媽爸爸的一封信

   三年級作文304字
   作者:王皓聰
  •  
  •  
  • 媽媽、爸爸:
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  
  • zài
  • 你們把我送到夏令營已經很久了,我在
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • le
  • shǎo
  • néng
  • 這里學到了不少東西,也提高了不少能力
  • 閱讀全文

   夸張的媽媽

   三年級作文227字
   作者:傅鈺琳
  • liú
  • zhe
  • zhǎng
  • zhǎng
  • de
  • tóu
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • de
  •  
  • hěn
  • 我媽媽留著長長的頭發,眼睛大大的,很
  • yǒu
  • shén
  •  
  • de
  • ài
  • hǎo
  • shì
  • diàn
  • nǎo
  •  
  • tīng
  • yīn
  •  
  • 有神。媽媽的愛好是打電腦,聽音樂。她
  • de
  • xìng
  • shì
  • yǒu
  • shí
  • huān
  • gēn
  • kāi
  • wán
  • xiào
  •  
  • jīng
  • cháng
  • shuō
  • huà
  • 的性格是有時喜歡跟我開玩笑,經常說話
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   三年級作文522字
   作者:胡勁宇
  •  
  • 媽媽:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  •  
  • shōu
  • dào
  • de
  • xìn
  •  
  • nín
  • ?
  • hěn
  • chī
  • jīng
  •  
  • zài
  • qīn
  • jiē
  • 收到我的信,您一定很吃驚。在母親節
  • 閱讀全文

   媽媽我愛你

   三年級作文687字
   作者:黃子洋
  • de
  • nǎo
  • hǎi
  •  
  • zǒng
  • shì
  • me
  • yán
  •  
  • me
  • xiōng
  • 我的腦海里,媽媽總是那么嚴肅、那么兇
  •  
  • hěn
  • shǎo
  • dài
  • dào
  • gōng
  • yuán
  • wán
  •  
  • jiào
  • ,她很少帶我到公園玩,我覺得我和媽媽
  • zhī
  • jiān
  • méi
  • yǒu
  • tài
  • duō
  • de
  • qīn
  • jìn
  • gǎn
  •  
  • 之間沒有太多的親近感。
  • 閱讀全文

   愛挑剔的老鼠媽媽

   三年級作文887字
   作者:肖博強
  • wéi
  • le
  • ràng
  • ér
  • shòu
  • bié
  • rén
  • de
  • xiǎng
  • zhǎo
  • 媽媽為了不讓兒子受別人的欺負想找一個
  • hài
  • de
  • ér
  •  
  • shì
  •  
  • jiù
  • chū
  • zhǎo
  • hài
  • de
  • ér
  • 厲害的兒媳婦,于是,就出去找厲害的兒
  • le
  •  
  • 媳婦了。
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   三年級作文470字
   作者:車凱軒
  • de
  • shì
  • lǎo
  • shī
  •  
  • ǎi
  • qīn
  •  
  • yǒu
  • tóu
  • 我的媽媽是老師,她和藹可親,有一頭烏
  • hēi
  • de
  • tóu
  •  
  • shuāng
  • míng
  • liàng
  • de
  • yǎn
  • jīng
  •  
  • yǎn
  • jīng
  • zhōng
  • 黑的頭發,一雙明亮的大眼睛,大眼睛中
  • shǐ
  • zhōng
  • yùn
  • hán
  • zhe
  • duì
  • de
  • ài
  •  
  • 始終蘊含著對我的愛。
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   三年級作文440字
   作者:姜欣宇
  • 媽媽
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  •  
  •  
  • ér
  • zhēn
  • xiǎng
  • nín
  • ya
  •  
  • nín
  • chū
  • chē
  • huò
  • jīng
  • liǎng
  • 媽媽,女兒真想您呀!您出車禍已經兩
  • 閱讀全文

   媽媽的愛

   三年級作文696字
   作者:肖承鑫
  • hǎo
  •  
  • yǒu
  • de
  • hái
  • xiàng
  • kuài
  • bǎo
  •  
  •  
  •  
  •  
  • měi
  • dāng
  • 媽媽好,有媽的孩子像塊寶……”,每當
  • tīng
  • dào
  • zhè
  • liáo
  • liàng
  • ér
  • yòu
  • shēn
  • chén
  • de
  •  
  • jiù
  • xiǎng
  • 聽到這嘹亮而又深沉的歌,我就想起媽媽
  • duì
  • de
  • ài
  •  
  • de
  • xīn
  • jiù
  • xiàng
  • hǎi
  • xiān
  • le
  • ?
  • làng
  •  
  • 對我的愛,我的心就像大海掀起了波浪,
  • 閱讀全文
  北京快3平台北京快3主页北京快3网站北京快3官网北京快3娱乐 www.139670.com | puntbee.com | www.msc068.com | www.23022.cc | c4255.com | www.bidifushi.com | www.769526.com | 1407.com | www.673888h.com | www.183587.com | 2267n.com | www.z2894.com | 5855vv.com | www.7720z.com | www.xinhuangguan.net | 39390524.com | www.9b001.com | www.500yf.com | 8037p.com | www.00773h.com | 14179455.com | www.mmtx789.com | www.6364a.com | 6663805.com | www.dbyyh.com | www.538699.com | 54140077.com | www.461.cc | 5856ooo.com | www.448246.com | www.79520a.com | www.5559xj.com | www.77803z.com | 40033aaa.com | www.47506.cn | www.sdoroviy.com | www.08588m.com | 3656vv.com | www.91779q.com | aobo44444.com | www.1429h9.com | 2443.com | www.50051hh.com | 8294k.com | www.7830s.com | www.578960.com | www.81866s.com | www.93737.cc | xxxx0123.com | www.808888h.com | www.5441p.com | 923370.com | www.33598b.com | 2306b.com | www.53900k.com | jj7742.com | www.e98478.com | ctxcp26.com | www.733484.com | 83138m.com | www.wns55.me | 7240p.com | www.166490.com | g40033.com | www.pj55717.com | tm700.com | www.707wb.com | 01885e.com | www.54400j.com | 2418008.com | www.868433.com | www.v0050.com | www.577983.com | www.bet1600.com | www.71399t.com | JS1388e.com | www.blr8844.com | 075nn.com | www.1754n.com | 7893w8.com | www.16181t.com | 26668q.com | 5443k.com | www.bet73w.com | 6002t.com | www.huayi388.com | hga008.com | www.808888y.com | www.1666888.cc | xx01234.com | www.8520v.com | www.06386622.com | 1665a.com | www.1667777.com | 7141dd.com | www.11446547.com | www.912269.com | 88553.com | www.8839p.com | uuu8827.com | www.2632i.com | 1077uu.com | www.8499m.com | 6220r.com | www.11qxc.com | 3641.com | www.699494.com | www.21365aa.com | www.51515p.com | www.710868.com | www.32123u.com | www.pj88137.com | www.097928.com | www.xin888999.com | 25511.com | www.2388.tv | www.431016.com | www.88837i.com | www.77qxc.com | www.an6988.com | www.310787.com | www.amjs4488.com | e47479.com | www.04567x.com | www.579199.com | d1915.com | www.4923m.com | 3522f.vip | www.69567n.com | 951201.com | www.gczj5.com | www.hjdc2000.vip | 5099ff.com | www.x456x.com | 2172226.com | www.288988a.com | www.899621.com | 3844ii.com | www.c229.vip | www.36410.com | bwin980.co | www.89677n.com | m69.com | www.73166l.com | www.63877i.com | flp666.com | www.58665w.com | x88288.com | www.00840q.com | www.d4737.com | 2546o.com | www.hg8bb.com | 3778gg.com | www.979505.com | www.hg94777.com | 1397.am | www.4331n.com | 2381t.com | www.55238g.com | 6218.com | hga8585.com | www.91779g.com | feicai021.com | www.444059.com | www.007ggb01.com | 56787mm.com | www.399210.com | www.3659365.com | 4340x.com | www.935970.com | www.087hg.com | rrr40033.com | www.553028.com | www.tmx6872.com | 3807rr.com | www.hf0668.com | 2019u.cc | www.493600.com | www.0636777.com | 2jskkk.com | www.685948.com | www.b7b8.com | 2846w.com | www.540577.com | www.hg173e.com | 3189c.com | bbxylqq.com | www.w94600.com | www.yinhecc00.com | 0208bb.com | www.77803f.com | www.xpj4494.com | vvv444000.com | www.02bet8.com | 2267l.com | www.178362.com | www.35252e.com | www.4123k.app | 4136o.com | www.25688e.com | www.5849.com | netsoft2012.com | www.195090.com | www.44118m.com | www.lpj555.com | 01885.com | www.50024x.com | www.60486b.com | 4182b.com | www.376517.com | www.786555.com | 3078m.com | y9242com | www.0014o.com | www.5049q.com | 2820r.com | 78112233.com | www.653192.com | www.38138r.com | www.e0686.com | 3122ee.com | www.867865.com | www.0062737.com | www.28758s.com | 15a46.net | www.hm5222.com | www.a30666.com | 8036ll.com | 4270gg.com | www.866546.com | www.7225h.com | www.21050022.com | a08199.com | h45638.com | www.03882.cc | www.79095p.com | www.09569t.com | P35r.com | 1679dd.com | www.16065a.com | www.54146666.com | 2846p.com | ff555v.com | www.745557.com | www.12136c.com | www.411036.com | 131v.net | 35222p.com | dh08199.com | www.0014r.com | www.35700cc.com | www.pj5756.com | 33382mm.com | 3024h.com | www.26299n.com | www.3122v.com | 857330.com | pj8821.com | www.150883.com | www.34788m.com | www.81608t.com | 67877m.com | 56787rr.com | www.622989.com | www.566048.com | www.77360.com | www.vns9938.com | 28288aa.com | www.6509.com | 3868oo.cc | 3178qq.com | www.808390.com | www.90365vip.com | www.cp88168.xn | www.sbet818.com | 55nn8332.com | 9068ll.com | www.6889793.com | www.kj803.com | x48o.com | ylzz2220.com | 1458k.com | js89i.vip | hd61788.com | www.739750.com | www.6939h.com | www.7225x.com | www.991224.com | 88807u.com | 3522s.vip | 3522p.vip | 1407r.com | www.167356.com | www.hjin5.com | www.0601g.com | www.506902.com | www.88166m.com | www.429978.com | www.282003.com | mg437777.com | 50099c.com | 2373r.com | vnsr33888.com | www.292866.com | www.hm3555.com | www.66332p.com | www.178337.com | www.30350j.com | www.j36.cc | www.386464.com | www.822898.com | www.15048e.com | www.lbgj.com | 1705v.com | 4182001.com | mm1915.com | 8159vvv.cc | bb8888-2.com | www.210602.com | www.77ckb.com | www.xj6009.com | www.55060e.com | www.77731c.com | www.22582.com | www.hg9509.com | www.ylg122.com | www.43434688.com | www.yyy7777.com | www.995055.com | www.1118xj.com | www.un3355.com | 5003tt.com | 6146m.com | 2677eee.com | www.08czj.com | www.9928l.com | www.33588q.com | www.51331d.com | www.7880.com | www.41518l.com | www.91091.cc | www.022am.cc | www.ck09.com | www.845755.com | www.805733.com | www.808731.com | www.553028.com | www.394611.com | www.5854i.cc | www.68993268.com | www.91233z.com | www.ya2019s.com | www.77996d.com | www.35155n.com | www.8999ka.com | www.cp994.com | www.913812.com | www.599734.com | www.208780.com | 35ll.vip | 567zcp.com | 44077a.com | flp666.com | 68228t.com | www.701504.com | www.598061.com | www.351957.com | 0234q.com | 7335t.com | g85686.com | 091717.com | 50099g.com | 2060055.com | www.j223344.com | www.33335375.com | www.43434688.com | www.y5777.com | www.078tk.com | www.6567.cc | www.hh58.com | www.a201879.com | www.80075p.com | www.876297.com | 23233u.com | 1654i.com | 7893w08.com | blhvip77.com | www.3643j.com | www.yh16555.com | 50020099.com | www.z22365.com | www.21511x.com | www.00778v.com | www.sb8357.com | www.6611d.cc | www.355018.com | 3hga.com | ccc67890.com | 88885309.com | www.7669d.net | www.3643d.com | www.xhtd2233.com | www.zs4444.com | www.6666pj.com | www.4963zz.com | www.8977800.com | www.hj2111.com | 84496677.com | 27878rr.com | 2776t.com | www.m222999.com | www.80969a.com | www.60886.com | www.5856863.com | www.c6823.com | dz826.com | hg793.com | www.3691n.com | www.983888.com | j35151.com | baoliyin.cc | js29301.com | www.hg7861.com | www.792065.com | www.ag0345.com | www.1754z.com | www.80844.com | www.281110.com | 66648k.com | 366yh.com | www.56520l.com | www.233113.com | www.6547.com | www.452801.com | 9955vn77.com | 50024422.com | www.88867.com | www.377666s.com | www.022t.cc | www.025517.com | 3473j.com | www.182ks.com | www.58665g.com | www.87668.cc | 00445156.com | 0245u.com | www.988306b.com | www.28891f.com | www.921399.com | js06.app | 160970.com | www.9149.com | www.073wy.com | 1168x.com | 123456bb.cc | www.634599.com | www.87668f.com | 77betbet365.com | 838388p.com | www.454.net | www.qmc0033.com | www.71233g.com | 3844o.com | 3178r.com | www.55526r.com | www.00840n.com | 18455.com | js75f.com | www.255783.com | www.915196.com | 563946.com | hwcp33.com | www.5049j.com | www.3416n.com | 7508f.com | www.wst.vip | www.cn365r.com | www.399150.com | 3726h.com | www.7812hg.com | www.55228d.com | 88995003.com | 5002s.com | www.xpjok.com | www.499428.com | 365-818.com | www.457977.com | www.87500.com | 30688c.com | www.7830l.com | www.1358004.com | www.549810.com | 112s.net | www.hg7621.com | www.3933f.cc | aa116.net | www.y18bb.com | www.52072y.com | 19990e.com | www.5590777.com | www.904027.com | 30019xx.com | www.yh66605.com | www.3399186.com | 87665z.com | www.sjs14.com | www.30350g.com | 500000511.com | www.7435l.com | www.42456611.com | 1705a.com | www.5911o.com | www.9737dd.com | www.838669.com | b9962.com | www.26123dd.com | www.101220.com | 6220vv.com | www.07679l.com | 28288n.com | zhcpbb.com | www.9816666.com | www.3479g.com | 53262k.com | www.3157c.com | www.66332a.com | 1483m.com | www.1466s.com | xd2019.com | www.836690.com | www.16878q.com | 430036com | www.hg7211m.com | www.621421.com | 05877.com | www.12136e.com | lhc907.com | www.h896.com | www.865820.com | vns3.vip | www.3643g.com | www.337756.com | k58955.com | www.sb5508.com | P35i.com | www.77cmsc.net | www.091wy.com | 2127l.com | www.xpj8896.com | 131x.net | www.8996hh.com | www.560231.com | 12742x.com | www.97655l.com | 7599w.com | www.987443.com | vipvip4444.com | www.89677w.com | www.500285.com | 1463k.com | 201877886.com | 2864g.com | www.8694u.com | www.6364a.com | www.5091b.com | 80368q.com | www.363116.com | www.995l.net | 9876blr.com | www.615073.com | 9339999k.com | www.866067.com | pp5443.com | www.zfcp5.com | www.yh677.com | qpby2266.com | www.3533msc.com | dadidaohang.com | www.725518.com | 3844ss.com | www.585808.com | www.57798.com | 01234ww.com | www.4499666.com | 80878u.com | www.380820.com | 55818w.com | www.0860p.com | www.99jta.com | www.ww.t7888.com | ww3822.com | www.mhcp8.com | 22nn145.com | www.7375.com | www.a1a444.cc | www.026918.com | www.938x.cc | pj00ee.com | www.5441x.com | www.360msc.com | 36406611.com | www.63800b.com | 8290z.com | www.560702.com | www.52.cc | c3144.com | www.9570112.com | x55.am | www.938625.com | www.336246.com | 5651k.com | www.wns123a.com | 2846b.com | www.60007a.com | www.sbd023.net | 88662007.com | www.330652.com | www.a4042.com | 4005.com | 7249.com | www.w84z.com | 5099aa.com | 8381uu.com | www.e3410.com | 6868ll.cc | www.006hy.cc | www.4107g.com | 5651a.com | www.js520988.com | www.8694z.com | 1483pp.com | www.9928m.com | e3405.com | www.870300.com | www.617suncity.com | 22098m.com | www.978931.com | www.243888.com | 3868oo.cc | www.268177.com | www.71071p.com | 2767z.com | 444365.ag | www.55545x.com | www.zun544.com | 0030.com | www.337466.com | 1775aa.com | 73055q.com | www.cll168.com | www.381111.com | www.c1968.com | 3096.com | c83b784w.com | www.695044.com | 66300vip43.com | 6245g.com | www.50024c.com | www.341616.com | tyc1512.com | www.060899.com | www.93955d.com | 7276996.com | www.50026i.com | www.56011e.com | www.k27229.com | 6340.com | www.652982.com | www.9737kk.com | js88813.com | 59599l.com | www.77114r.com | www.782881.com | 28288y.com | dc1103.com | www.9646w.com | www.987125.com | 2836516.com | 28hg.net | www.28891a.com | www.xinpujing888.vip | 35222mm.com | www.974919.com | www.45598f.com | www.433msc.com | 53358y.com | www.36788v.com | www.87480.com | www.246123.com | 1104001.com | www.5xch.com | www.73518.com | xx5443.com | 0419n.com | www.982570.com | www.4058gg.com | www.29886t.com | 66300vip40.com | www.746133.com | www.38345w.com | www.00396.com | ww38648.cc | www.321693.com | www.nx58qp.com | www.681122.com | 3822o.com | 66300vip49.com | www.344680.com | www.01885b.com | z88rr.com | 32126w.net | 9649033.com | www.50052n.com | www.4694t.com | www.www-866766.com | 2234.so | www.965191.com | www.1429e1.com | www.41230599.com | 55aa8332.com | 00774oo.com | www.296380.com | www.80767l.com | www.77731d.com | 7508c.com | evuyl.com | www.133615.com | www.39500p.com | www.7225e.com | www.93818.com | cu28.com | 4116w.com | www.792088.com | www.amjs449.com | www.lefa3333.com | www.bet3651114.com | 655660044.com | 11332007.com | bj1111.com | www.55885g.com | www.www727939.com | www.70669d.com | hg0088.ro | 0011341.com | www.98528i.com | www.2109c.com | www.75353.cc | www.115527g.com | www.64411.com | www.653509.com | 52599o.com | 3967w.com | jianwei.com | www.5522d.cc | www.63800a.com | www.tyc328.com | www.pj2025.com | www.86611m.com | 2096h.com | 3678zzz.com | le888r.com | www.954321y.com | www.6600ra8.com | www.598061.com | www.370257.com | www.546004.com | 4131.com | 9999hd.com | 3232394.com | www.161172.com | www.hr1888.com | www.91233l.com | www.jxcp3333.com | www.87680z.com | 6hcc66.com | 68228x.com | bb40033.com | 655660066.com | q2894.com | www.178012.com | www.836666e.com | 009900y.com | 3169c.com | JS1388k.com | www.588824.com | www.fo54.com | www.75345.cc | www.69989a.com | www.tw7788.com | www.41230599.com | www.80689.com | www.8806js.com | 6245i.com | 66185a.net | hg10f.com | 3788u.com | ww333hg.com | www.53900l.com | www.2078d.com | www.223456l.com | www.vn686.com | 131mm.net | 3078g.com | 0166e.com | mr8001.com | 2546m.com | 20833f.com | www.550806.com | www.216777a.com | www.2632y.com | www.12455x.com | www.6939a.com | www.3388v.com | www.xg189.com | www.sun8777.com | www.ff811.com | 677070.com | yth67.com | 3983019.com | www.357803.com | www.50024l.com | www.68689z.com | www.06303.com | www.91233s.com | www.77210j.com | www.9646x.com | www.93919f.com | www.yh234d.com | www.hgw3300.com | www.qddrjgzc.com | www.j948j.com | www.50000977.com | www.033033v.com | 033i.net | 85698z.com | 930238.com | 8988w.com | 876878h.com | 61828.info | se679.com | b82365com | 06385959.com | 23599o.com | 4488a.com | x55.am | 30007n.com | bet35365j.com | 2349012.com | z21148.com | 47470524.com | 4581.com | 33002007.com | tt3189.com | www.hgc333.com | www.56733v.com | www.63877o.com | www.9996ss.com | www.lhj2288.com | www.5862.com | www.cp009.vip.com | www.389249.com | www.v445566.com | 2595w.com | www.vns995.cc | www.vv1112.com | www.5536kj.com | www.3239777.com | www.998855s.com | www.bwinyz20.com | www.0600g.cc | www.725641.com | www.8816aa.com | www.yun879.com | www.26123kk.com | www.79095t.com | www.99113u.com | www. | www.9737nn.me | www.38775hh.com | www.b773776.com | www.11czt.com | www.324977.com | l58qa.com | www.196063.com | www.372082.com | 3033e.com | 88188c.cc | 4255www.com | 3189y.com | www.1869u.com | www.hg8997.com | www.9611h.com | www.40288h.com | www.bwinyz28.com | www.773570.com | www.86267s.com | www.50054k.com | www.969751.com | www.915399.com | 9339999r.com | 97297g.com | kxmapp555.com | feicai0813.com | 2389.com | www.yh5579.com | www.9377msc.com | www.5446u.com | www.9928e.com | www.599416.com | www.43818a.com | pj8dd.com | jjj4165.com | www.3435k.com | www.63877x.com | sbd9.vip | mopayclub.com | 2490h.com | vn13588.me | www.xw3333.com | www.899866.com | www.r80288.com | www.6653i.com | www.2632e.com | www.175902.com | 9193.cc | 3522vv.com | 3169w.com | www.kelake66.com | www.6a333.com | www.964964.com | www.976550.com | 5804i.com | 4995b.com | www.7435i.com | 08159t.com | 35222mm.com | 8381u.com | www.6999blr.com | www.4467111.com | www.3775m.com | www.818646.com | 7893w18.com | sjg005.com | 6hcc66.com | www.2302327.com | www.048181.com | www.49956w.com | www.cf9901.com | 4255hhh.com | 2905.com | www.142351.com | www.hg2219.com | www.71071y.com | www.44118u.com | www.939623.com | hh1331.com | y68681.com | www.87680i.com | www.5504d.com | www.129088.com | www.877876.com | mf704.com | www.hg08678.com | www.dzj0660.com | www.878.me | 3379tt.com | 3845.com | www.544442.com | www.47506u.com | www.5854v.cc | 8538e.com | gg2205.com | www.767.cc | www.zzyl62.com | www.68689y.com | 22296yy.com | 70118y.com | www.82627.com | www.165422.com | www.810716.com | 3122s.com | 32355hh.com | www.js88.cc | www.hg8268.com | bet975.com | 84497722.com | www.208178.com | www.hg33396.com | www.7116a.com | 11422x.com | zhcp97.com | www.xpj29666.com | www.86339a.com | www.127179.com | 5856ppp.com | www.2998w.com | www.7737aa.com | www.tang777.com | 1636004.com | www.10887.com | www.df5805.com | www.w984.com | 20160913.site | www.mh3888.com | www.cn365i.com | www.530534.com | 3678ooo.com | www.09569l.com | www.x5088.com | www.901068.com | 6194js.com | www.pj7019.com | www.7240n.com | www.103658.com | bet28f.com | www.15425.com | www.hy9311.com | 2222150.com | feicai0440.com | www.vip9580.com | www.303482.com | 9506u.com | www.508814.com | www.371h.cc | 3678mm.com | www.570166.com | www.63800c.com | 9193.cc | www.1869g.com | www.1388707.com | www.937787.com | 3008590.com | www.2380e.com | www.5522b.cc | 77605i.com | www.87680p.com | www.12455e.com | www.607265.com | 079.com | www.xpj1t1.com | www.998855aa.com | 11001468.com | www.3983139.com | www.535087.com | 9645ss.com | 915590.com | www.00772o.com | www.113669.com | hcp3333.com | www.988179.com | www.572113.com | 33382o.com | www.10340.com | www.096wy.com | 7599gg.com | www.c51kk.vip | www.3479r.com | 5608.com | www.zr7377.com | www.36787c.com | 38749.com | www.80388.com | www.591029.com | lzpcj.cn | www.27363y.com | www.452802.com | 2jsuuu.com | www.4446ccc.com | 44tt8331.com | www.18735528058.com | www.627464.com | 196600.com | www.333222r.com | www.js0909.com | ee3189.com | www.hg656.com | www.ct6679.com | q4389.com | www.04tyc.com | www.030953.com |