<xmp id="waaeo">
<menu id="waaeo"></menu>
 • <menu id="waaeo"></menu>
  <menu id="waaeo"></menu>
 • 去秋游的一天

  三年級作文982字
  作者:小晴晴
 •  
 • qiū
 • yóu
 • de
 • tiān
 •  
 • 去秋游的一天 
 •  
 •       
 • yuè
 •       
 •  
 • men
 • qiū
 • yóu
 •  
 • qiū
 • gāo
 • shuǎng
 •  
 • zhèn
 • fēng
 • 1031日,我們去秋游。秋高氣爽,一陣風
 • guā
 • lái
 •  
 • shǐ
 • rén
 • yǒu
 • hán
 •  
 • hěn
 • zǎo
 • jiù
 • xué
 • xiào
 • 刮來,使人有一絲寒意。我很早就去學校
 •  
 • shàng
 • hēng
 • zhe
 • xiǎo
 • diào
 •  
 • bèi
 • zhe
 • zhuāng
 •  
 • shǎo
 • ,一路上哼著小調,背著那裝得“少得可
 • lián
 •  
 • de
 • shí
 • de
 • shū
 • bāo
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • qiū
 • yóu
 •  
 •  
 • 憐”的食物的書包,準備去秋游。 
 •  
 • men
 • de
 • shì
 •    
 • hào
 • chē
 •  
 • dǎo
 • yóu
 • shì
 • wèi
 • 我們搭的是9號車,導游是一位哥哥和一
 • wèi
 • jiě
 • jiě
 •  
 • zài
 • chē
 • shàng
 •  
 • men
 • biān
 • kàn
 • diàn
 • shì
 • biān
 • chàng
 • 位姐姐。在車上,我們一邊看電視一邊唱
 • kuài
 • huó
 • le
 •  
 • suī
 • rán
 • xiàn
 • zài
 • shì
 • chū
 • qiū
 • dàn
 • shì
 • chē
 • liǎng
 • 歌快活極了!雖然現在是初秋但是車子兩
 • páng
 • de
 • biān
 • cǎo
 • jīng
 • yǒu
 • le
 • qiū
 • tiān
 • de
 • jǐng
 • xiàng
 • 旁的馬路邊一草一木已經有了秋天的景象
 • yǒu
 • shù
 • cǎi
 • bān
 • lán
 • de
 • ?g
 •  
 • dào
 • rǎn
 • shàng
 • le
 • jīn
 • huáng
 • 有無數色彩斑斕的野花,稻谷染上了金黃
 •  
 • zài
 • qiū
 • fēng
 • jìn
 • qíng
 • yáo
 • bǎi
 •  
 • shū
 • zhǎn
 • zhe
 • de
 • yāo
 • shēn
 • ,在秋風里盡情搖擺,舒展著自己的腰身
 •  
 •  
 • lán
 • lán
 • de
 • tiān
 • kōng
 • wàng
 • biān
 •  
 • duǒ
 • bái
 • yún
 • yǒu
 • shí
 • 。 藍藍的天空一望無邊,幾朵白云有時
 • xiàng
 • qún
 • bái
 •  
 • yǒu
 • shí
 • xiàng
 • zhī
 • mián
 • yáng
 •  
 • měi
 • le
 • 像一群白兔,有時像幾只綿羊。美麗極了
 • chén
 • zuì
 • zhè
 • zhǒng
 • měi
 • shèng
 • shōu
 • de
 • jǐng
 • guān
 • zhōng
 • de
 • shí
 •  
 • 我沉醉于這種美不勝收的景觀中的時刻 
 • rán
 •  
 • dǎo
 • yóu
 • wèn
 • men
 • hǎi
 • liè
 • shì
 • líng
 • yuán
 • shì
 • 突然,導游哥哥問我們西海烈士陵園是哪
 • nián
 • chuàng
 • ?
 • de
 •  
 • cóng
 • zhè
 • měi
 • jǐng
 • zhōng
 • le
 • huí
 • lái
 • tóng
 • 一年創建的?把我從這美景中拉了回來同
 • xué
 • men
 • kāi
 • shǐ
 • zhā
 • zhā
 • zài
 • tǎo
 • lùn
 •  
 • yǒu
 • de
 • shuō
 • shì
 •             
 • nián
 • 學們開始嘰嘰喳喳地在討論,有的說是1999
 • chuàng
 • ?
 • de
 •  
 • yǒu
 • de
 • shuō
 • shì
 •             
 • nián
 • chuàng
 • ?
 • de
 •  
 • xiāo
 • zhì
 • jiàn
 • rán
 • 創建的,有的說是1936年創建的,肖智健突然
 • shuō
 • shì
 •                   
 • nián
 • chuàng
 • ?
 • de
 •  
 • jiù
 • zhe
 • huà
 •  
 • yǐn
 • le
 • men
 • 說是199999年創建的,就著一句話,引起了我們
 • de
 • xiào
 •  
 • hòu
 • lái
 • ya
 •  
 • hái
 • shì
 • dǎo
 • yóu
 • gào
 • men
 • 的大笑。后來呀!還是導游哥哥告訴我們
 • hǎi
 • liè
 • shì
 • líng
 • yuán
 • shì
 •             
 • nián
 • chuàng
 • ?
 • de
 •  
 •  
 • 西海烈士陵園是1951年創建的。 
 •  
 • lái
 • dào
 • le
 • hǎi
 • liè
 • shì
 • líng
 • yuán
 •  
 • men
 • lái
 • dào
 • hǎi
 • liè
 • 來到了西海烈士陵園,我們來到西海烈
 • shì
 • líng
 • yuán
 • de
 • niàn
 • bēi
 • qián
 •  
 • xiàng
 • niàn
 • bēi
 • xuān
 • shì
 •  
 • bǎo
 • 士陵園的紀念碑前,向紀念碑宣誓:我保
 • zhèng
 • hòu
 •  
 • xiǎng
 •  
 • men
 • xiàn
 • zài
 •  
 • píng
 • de
 • shēng
 • 證以后 我想:我們現在富裕、和平的生
 • huó
 • dōu
 • shì
 • zhè
 • xiē
 • liè
 • shì
 • men
 • yòng
 • xiān
 • xuè
 • huàn
 • lái
 • de
 •  
 • xiàn
 • zài
 • 活都是這些烈士們用鮮血換來的,我現在
 • ?
 • yào
 • hǎo
 • hǎo
 • xué
 •  
 • hòu
 • zuò
 • guó
 • jiā
 • de
 • dòng
 • liáng
 •  
 • wéi
 • 一定要好好學習,以后做國家的棟梁,為
 • guó
 • jiā
 • chū
 •  
 • 國家出力 
 •  
 • wán
 • liè
 • shì
 • líng
 • yuán
 •  
 • men
 • xià
 • zhàn
 • jiù
 • shì
 • zhǎng
 • 去完烈士陵園,我們下一個站就是長鹿
 • nóng
 • zhuāng
 •  
 • tīng
 • bié
 • rén
 • shuō
 •  
 • zhǎng
 • nóng
 • zhuāng
 • yǒu
 • duō
 • hǎo
 • yóu
 • 農莊,聽別人說,長鹿農莊里有許多好游
 • wán
 •  
 • shù
 • shèng
 • shù
 •  
 • zhè
 •  
 • dǎo
 • yào
 • 戲玩,數不勝數,這一次,我倒要自己去
 • wán
 • wán
 •  
 • xiǎng
 •  
 • fǎn
 • zhèng
 • dōu
 • shì
 • wán
 •  
 • yǒu
 • shí
 • me
 • hǎo
 • de
 • 玩玩。我想:反正都是玩,有什么好怕的
 •  
 •  
 • ! 
 •  
 • lái
 • dào
 • zhǎng
 • nóng
 • zhuāng
 •  
 • jiā
 • dōu
 • wán
 • ā
 • tiào
 • ā
 •  
 • kāi
 • xīn
 • 來到長鹿農莊,大家都玩啊跳啊!開心
 • le
 • men
 • wán
 • le
 •  
 • shè
 • sài
 •  
 • huá
 • háng
 • lóng
 •  
 • tiān
 • 極了我們玩了:射擊比賽、滑行龍、摩天
 • lún
 • děng
 • děng
 •  
 • quán
 • jiē
 • zhōng
 • zuì
 • huān
 • shè
 • sài
 •  
 • 輪等等,全部節目中我最喜歡射擊比賽,
 • yīn
 • wéi
 • gāo
 • men
 • de
 • mǐn
 • ruì
 • néng
 • bìng
 • qiě
 • hěn
 • hǎo
 • wán
 • 因為可以提高我們的敏銳能力并且很好玩
 •  
 • kāi
 • shǐ
 • zhī
 • dào
 • zěn
 • me
 • miáo
 • zhǔn
 •  
 • dùn
 • luàn
 •  
 • !一開始我不知道怎么瞄準,一頓亂打,
 • zǒng
 • shì
 • zhōng
 •  
 • hòu
 • lái
 • xué
 • huì
 • le
 • miáo
 • zhǔn
 •  
 • zuò
 • dào
 • sān
 • 總是打不中,后來我學會了瞄準,做到三
 • diǎn
 • xiàn
 •  
 • guǒ
 • zhēn
 •  
 • huí
 • xià
 • lái
 • jiù
 • chéng
 • le
 •  
 • 點一線,果真,幾個回合下來我就成了“
 • shén
 • qiāng
 • shǒu
 •  
 • le
 •  
 • shí
 •  
 • zuò
 • rèn
 • shì
 •  
 • zhī
 • yào
 • fāng
 • ?
 • 神槍手”了。其實,做任何事,只要方法
 • zhèng
 • què
 •  
 • zài
 • jiā
 • shàng
 •  
 • jiù
 • ?
 • huì
 • chéng
 • gōng
 •  
 • 正確,再加上努力,就一定會取得成功!
 • wán
 • yóu
 • hòu
 •  
 • dǎo
 • yóu
 • jiù
 • xuān
 • men
 • xiū
 • 完游戲后,導游哥哥就宣布我們可以去休
 •  
 • jiā
 • tīng
 • dào
 • hòu
 •  
 • měng
 • chōng
 • xiàng
 • xiǎo
 • shāng
 • diàn
 •  
 • yīn
 • wéi
 • ya
 • 息,大家聽到后,猛沖向小商店,因為呀
 •  
 • ?
 •  
 • men
 • dōu
 • mǎi
 •  
 • niàn
 • pǐn
 •  
 • le
 • men
 • !她(他)們都去買“紀念品”去了我們
 • shàng
 • le
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • hái
 • shì
 • zài
 • wán
 • mǎi
 • huí
 • lái
 • 馬上集合了,同學們還是在玩自己買回來
 • de
 •  
 • niàn
 • pǐn
 •  
 •  
 • dǎo
 • yóu
 • shēng
 • le
 •  
 • men
 • 的“紀念品”,導游哥哥生氣了,把他們
 • dōu
 • píng
 • le
 • dùn
 •  
 • men
 • cái
 • ān
 • jìng
 •  
 • 一個個都批評了一頓,他們才安靜 
 •  
 • shàng
 • huí
 • chē
 •  
 • lèi
 • le
 •  
 • shì
 • què
 • xiǎng
 • biān
 • tīng
 • yīn
 • 上回車,我累極了,可是卻想一邊聽音
 • biān
 • shuì
 • jiào
 •  
 • děng
 • dào
 • kāi
 • le
 • diàn
 • shì
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yòu
 • 樂一邊睡覺。等到開了電視的時候,我又
 • xiǎng
 • shuì
 • le
 •  
 • xiǎng
 • chàng
 •  
 • shì
 • biàn
 • qíng
 • jìn
 • de
 • 不想睡了,想唱歌。于是我便情不自禁的
 • chàng
 • lái
 • le
 •  
 • chē
 • zǎi
 • zhe
 • men
 • de
 • shēng
 •  
 • 唱起來了。汽車載著我們和我的歌聲,一
 • piāo
 • dàng
 •  
 • piāo
 • ya
 • piāo
 •  
 • zhōng
 • piāo
 • dào
 • le
 • xué
 • xiào
 •  
 • dāng
 • 路飄蕩,飄呀飄,終于飄到了學校,當我
 • kàn
 • dào
 • xué
 • xiào
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • kāi
 • xīn
 • le
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • shì
 • xué
 • 看到學校的時候,開心極了!心想:是學
 • xiào
 • gěi
 • men
 • zhè
 • huì
 •  
 • ràng
 • men
 • cān
 • jiā
 • wài
 • shí
 • jiàn
 • 校給我們這次機會,讓我們參加課外實踐
 • huó
 • dòng
 •  
 • hòu
 • ?
 • yào
 • xué
 •  
 • wéi
 • xué
 • 活動,我以后一定要繼續努力學習,為學
 • xiào
 • zhēng
 • guāng
 •  
 •  
 •  
 • 校爭光! 
   
  無注音版:
   
   去秋游的一天
    10月31日,我們去秋游。秋高氣爽,一陣風刮來,使人有一絲寒意。我很早就去學校,一路上哼著小調,背著那裝得“少得可憐”的食物的書包,準備去秋游。
    我們搭的是9號車,導游是一位哥哥和一位姐姐。在車上,我們一邊看電視一邊唱歌快活極了!雖然現在是初秋但是車子兩旁的馬路邊一草一木已經有了秋天的景象有無數色彩斑斕的野花,稻谷染上了金黃,在秋風里盡情搖擺,舒展著自己的腰身。 藍藍的天空一望無邊,幾朵白云有時像一群白兔,有時像幾只綿羊。美麗極了我沉醉于這種美不勝收的景觀中的時刻 突然,導游哥哥問我們西海烈士陵園是哪一年創建的?把我從這美景中拉了回來同學們開始嘰嘰喳喳地在討論,有的說是1999年創建的,有的說是1936年創建的,肖智健突然說是199999年創建的,就著一句話,引起了我們的大笑。后來呀!還是導游哥哥告訴我們西海烈士陵園是1951年創建的。
    來到了西海烈士陵園,我們來到西海烈士陵園的紀念碑前,向紀念碑宣誓:我保證以后 我想:我們現在富裕、和平的生活都是這些烈士們用鮮血換來的,我現在一定要好好學習,以后做國家的棟梁,為國家出力
    去完烈士陵園,我們下一個站就是長鹿農莊,聽別人說,長鹿農莊里有許多好游戲玩,數不勝數,這一次,我倒要自己去玩玩。我想:反正都是玩,有什么好怕的!
    來到長鹿農莊,大家都玩啊跳啊!開心極了我們玩了:射擊比賽、滑行龍、摩天輪等等,全部節目中我最喜歡射擊比賽,因為可以提高我們的敏銳能力并且很好玩!一開始我不知道怎么瞄準,一頓亂打,總是打不中,后來我學會了瞄準,做到三點一線,果真,幾個回合下來我就成了“神槍手”了。其實,做任何事,只要方法正確,再加上努力,就一定會取得成功!完游戲后,導游哥哥就宣布我們可以去休息,大家聽到后,猛沖向小商店,因為呀!她(他)們都去買“紀念品”去了我們馬上集合了,同學們還是在玩自己買回來的“紀念品”,導游哥哥生氣了,把他們一個個都批評了一頓,他們才安靜
    上回車,我累極了,可是卻想一邊聽音樂一邊睡覺。等到開了電視的時候,我又不想睡了,想唱歌。于是我便情不自禁的唱起來了。汽車載著我們和我的歌聲,一路飄蕩,飄呀飄,終于飄到了學校,當我看到學校的時候,開心極了!心想:是學校給我們這次機會,讓我們參加課外實踐活動,我以后一定要繼續努力學習,為學校爭光!
   

   快樂的一天

   三年級作文437字
   作者:未知
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  •  快樂的一天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīng
  • chéng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •    
  • bān
  •  北京市 北京精誠實驗小學三年級2
  •  
  • zhái
  • jìng
  • 翟竟達
  • 閱讀全文

   我的一家子

   三年級作文386字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •  我的一家子
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiá
  • gǎn
  • yǎn
  • jiàng
  • qīn
  •  
  • liě
  • háng
  • nán
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ ∧暇趕厴匠欽螄?咧行男⊙??
  • èr
  • bān
  •  
  • zhèng
  • míng
  • 二班 鄭璐鳴
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   三年級作文361字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  我最敬佩的一個人
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省 山東省兗州市實驗小學三年
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 級二班 王金益
  • 閱讀全文

   快樂的一天

   三年級作文425字
   作者:未知
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • tiān
  •  快樂的一天
  •  
  •  
  • běi
  • jīng
  • shì
  •  
  • běi
  • jīng
  • jīng
  • chéng
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •    
  • bān
  •  北京市 北京精誠實驗小學三年級2
  •  
  • zhái
  • jìng
  • 翟竟達
  • 閱讀全文

   我最敬佩的一個人

   三年級作文349字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zuì
  • jìng
  • pèi
  • de
  • rén
  •  我最敬佩的一個人
  •  
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  •  
  • shān
  • dōng
  • shěng
  • yǎn
  • zhōu
  • shì
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山東省 山東省兗州市實驗小學三年
  • èr
  • bān
  •  
  • wáng
  • jīn
  • 級二班 王金益
  • 閱讀全文

   我的一家子

   三年級作文372字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • jiā
  •  我的一家子
  •  
  •  
  •    
  •  
  •  
  •  
  • xiá
  • gǎn
  • yǎn
  • jiàng
  • qīn
  •  
  • liě
  • háng
  • nán
  •  
  •  
  •  
  •  /ㄊ ∧暇趕厴匠欽螄?咧行男⊙??
  • èr
  • bān
  •  
  • zhèng
  • míng
  • 二班 鄭璐鳴
  • 閱讀全文

   快樂的一家子

   三年級作文711字
   作者:未知
  •  
  •  
  • kuài
  • de
  • jiā
  •  快樂的一家子
  •  
  •  
  • jiāng
  • shěng
  • xìng
  • shì
  •  
  • yáng
  • xiàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  
  •  江蘇省宜興市 陽羨小學三(2)班 
  • jié
  • 陸雨潔
  • 閱讀全文

   我的一位好朋友

   三年級作文413字
   作者:未知
  •  
  •  
  • de
  • wèi
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  •  我的一位好朋友
  •  
  •  
  • guì
  • zhōu
  • shěng
  • tóng
  • rén
  • shì
  •  
  • tóng
  • rén
  • shì
  • qún
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  貴州省銅仁市 銅仁市逸群小學三(
  •    
  •  
  • bān
  •  
  • tián
  • jiā
  • 1)班 田佳
  • 閱讀全文

   給爸爸的一封信

   三年級作文415字
   作者:未知
  •  
  •  
  • gěi
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  給爸爸的一封信
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  •  
  • zhǎng
  • zhì
  • shì
  • ?
  • dōng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •  山西省長治市 長治市建東小學三(
  •  
  • bān
  •  
  • chéng
  • jiā
  • 四)班 程宇嘉
  • 閱讀全文

   發生在暑假里的一件事

   三年級作文698字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shēng
  • zài
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • jiàn
  • shì
  •  發生在暑假里的一件事
  •  
  •  
  • ān
  • huī
  • shěng
  • ān
  • qìng
  •  
  • ān
  • qìng
  • shì
  • shuāng
  • lián
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  •  
  •  安徽省安慶 安慶市雙蓮寺小學三 
  • wáng
  • xián
  • zhé
  • 王賢哲
  • 閱讀全文

   暑假里的一次家務勞動

   三年級作文637字
   作者:未知
  •  
  •  
  • shǔ
  • jiǎ
  • de
  • jiā
  • láo
  • dòng
  •  暑假里的一次家務勞動
  •  
  •  
  • shān
  • shěng
  • yíng
  •  
  • xiào
  • wèi
  • yíng
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  山西省迎澤區 校尉營小學三年級一
  • bān
  •  
  • wáng
  • jié
  • 班 王潔
  • 閱讀全文

   給羅爺爺的一封信

   三年級作文802字
   作者:未知
  •  
  •  
  • gěi
  • luó
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  給羅爺爺的一封信
  •  
  •  
  • nán
  • shěng
  • yuè
  • yáng
  • shì
  •  
  • jiǔ
  • huá
  • shān
  • xiǎo
  • xué
  • liù
  • shí
  • bān
  •  
  •  湖南省岳陽市 九華山小學六十班 
  • fāng
  • chén
  • 方宸
  • 閱讀全文

   教師節的一天

   三年級作文531字
   作者:未知
  •  
  •  
  • jiāo
  • shī
  • jiē
  • de
  • tiān
  •  教師節的一天
  •  
  •  
  • běi
  • shěng
  • dān
  • jiāng
  • kǒu
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • ?
  •    
  •  
  • bān
  •  湖北省丹江口市 實驗小學三(6)班
  •  
  • xiè
  • méng
  • 謝萌琦
  • 閱讀全文

   給老師的一封信

   三年級作文412字
   作者:未知
  •  
  •  
  • gěi
  • lǎo
  • shī
  • de
  • fēng
  • xìn
  •  給老師的一封信
  •  
  •  
  • guǎng
  • dōng
  • shěng
  • zhōng
  • shān
  • shì
  • xiǎo
  • lǎn
  • zhèn
  •  
  • zhōng
  • xīn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  廣東省中山市小欖鎮 中心小學三年
  • bān
  •  
  • zhāng
  • zhào
  • xiáng
  • 四班 張兆祥
  • 閱讀全文

   我親身經歷的一件事

   三年級作文295字
   作者:未知
  •  
  •  
  • qīn
  • shēn
  • jīng
  • de
  • jiàn
  • shì
  •  我親身經歷的一件事
  •  
  •  
  • hēi
  • lóng
  • jiāng
  • qìng
  • shì
  •  
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • sān
  • nián
  • bān
  •  
  •  黑龍江大慶市 實驗一小三年一班 
  • yuán
  • tiān
  • 袁天澤
  • 閱讀全文

   國慶節的一天

   三年級作文713字
   作者:未知
  •  
  •  
  • guó
  • qìng
  • jiē
  • de
  • tiān
  •  國慶節的一天
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年級 
  • sūn
  • hán
  • 孫晗
  • 閱讀全文

   我最喜歡的一張照片

   三年級作文370字
   作者:未知
  •  
  •  
  • zuì
  • huān
  • de
  • zhāng
  • zhào
  • piàn
  •  我最喜歡的一張照片
  •  
  •  
  • ?
  • shěng
  • zhōu
  • shì
  •  
  • zhōu
  • shì
  • tōng
  • ?
  • xiǎo
  •  四川省達州市 達州市通川區第一小
  • xué
  • sān
  • nián
  • èr
  • bān
  •  
  • yáng
  • wǎn
  • yáo
  • 學三年級二班 楊琬堯
  • 閱讀全文

   公園的一角

   三年級作文498字
   作者:未知
  •  
  •  
  • gōng
  • yuán
  • de
  • jiǎo
  •  公園的一角
  •  
  •  
  • zhè
  • jiāng
  • shěng
  • shuǐ
  •  
  • qīng
  • tián
  • shí
  • yàn
  • xiǎo
  • xué
  • sān
  • nián
  •  
  •  浙江省麗水 青田實驗小學三年級 
  • zhèng
  • chén
  • 鄭晨曦
  • 閱讀全文

   給2008年北京奧運會組委會的一封信

   三年級作文330字
   作者:陳毓欣
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhōng
  • shān
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  • de
  • 你們好!我是中山三路小學四年一班的
  • tóng
  • xué
  •  
  • měi
  • dāng
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  • kàn
  • zhe
  • zhōng
  • guó
  • de
  • 同學。每當我在電視機前看著中國的體育
  • jiàn
  • ér
  • huò
  • shèng
  • de
  • xīn
  • gǎn
  • dào
  • jiāo
  • ào
  •  
  • 健兒一次次獲勝我的心感到無比驕傲,無
  • 閱讀全文

   我的一個星期天

   三年級作文444字
   作者:許昭辰
  • lián
  • máng
  • jiē
  • diàn
  • huà
  •  
  • miàn
  • chuán
  • lái
  • shú
  • de
  • shēng
  • 我連忙去接電話.里面傳來一個熟悉的聲
  • yīn
  •  
  •  
  • wèi
  •  
  • shì
  • zhāo
  • chén
  • ma
  •  
  •  
  • shì
  •  
  •  
  • shì
  • 音:"喂,是許昭辰嗎?"是""我是徐
  • cōng
  •  
  • gěi
  • mǎi
  • le
  • lún
  • chuán
  • háng
  •  
  • lái
  • 聰,爸爸給我買了一個輪船航模,你來和
  • 閱讀全文

   緊張的一天

   三年級作文528字
   作者:許昭辰
  • què
  • zhe
  • qīng
  • kuài
  • de
  • jiǎo
  • shàng
  • xué
  •  
  • dào
  • le
  • sān
  • jiē
  • 我卻踏著輕快的腳步上學,到了第三節課
  •  
  • lǎo
  • shī
  • mǎn
  • miàn
  • chūn
  • fēng
  • de
  • zǒu
  • jìn
  • lái
  •  
  • xiào
  • de
  • duì
  • ,老師滿面春風的走進來,笑瞇瞇的對大
  • jiā
  • shuō
  •  
  •  
  • qǐng
  • jiā
  • míng
  • tiān
  • dài
  • lái
  • shēng
  • dàn
  •  
  • 家說:“請大家明天帶來一個生雞蛋,我
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   三年級作文349字
   作者:史熠
  •  
  • 媽媽:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • zài
  • xīn
  • de
  • nián
  • kuài
  • yào
  • dào
  • lái
  • zhī
  •  
  • xiān
  • 您好!在新的一年快要到來之際,我先
  • zhù
  • nín
  • xīn
  • nián
  • kuài
  •  
  • tóng
  • shí
  • xiè
  • xiè
  • nín
  • duì
  • zhè
  • xiē
  • nián
  • 祝您新年快樂,同時也謝謝您對我這些年
  • 閱讀全文

   給2008年北京奧運會組委會的一封信

   三年級作文329字
   作者:陳毓欣
  •  
  • men
  • hǎo
  •  
  • shì
  • zhōng
  • shān
  • sān
  • xiǎo
  • xué
  • nián
  • bān
  • de
  • 你們好!我是中山三路小學四年一班的
  • tóng
  • xué
  •  
  • měi
  • dāng
  • zài
  • diàn
  • shì
  • qián
  • kàn
  • zhe
  • zhōng
  • guó
  • de
  • 同學。每當我在電視機前看著中國的體育
  • jiàn
  • ér
  • huò
  • shèng
  • de
  • xīn
  • gǎn
  • dào
  • jiāo
  • ào
  •  
  • 健兒一次次獲勝我的心感到無比驕傲,無
  • 閱讀全文

   好玩又刺激的一天

   三年級作文368字
   作者:彭穎鈺
  •  
  • de
  • péng
  • yǒu
  • huáng
  • jīn
  • hǎi
  • àn
  • wán
  •  
  • 我、媽媽和她的朋友去黃金海岸玩。
  •  
  • zǒu
  • jìn
  • huáng
  • jīn
  • hǎi
  • àn
  •  
  • kàn
  • jiàn
  • yǒu
  • chōng
  • làng
  • chí
  • 我走進黃金海岸,看見有一個沖浪池和
  • ér
  • tóng
  • chí
  •  
  • chōng
  • làng
  • chí
  • yǒu
  • de
  • rén
  • zài
  • yóu
  • yǒng
  •  
  • yǒu
  • 一個兒童池,沖浪池里有的人在游泳,有
  • 閱讀全文

   給媽媽爸爸的一封信

   三年級作文304字
   作者:王皓聰
  •  
  •  
  • 媽媽、爸爸:
  •  
  • men
  • sòng
  • dào
  • xià
  • lìng
  • yíng
  • jīng
  • hěn
  • jiǔ
  • le
  •  
  • zài
  • 你們把我送到夏令營已經很久了,我在
  • zhè
  • xué
  • dào
  • le
  • shǎo
  • dōng
  •  
  • gāo
  • le
  • shǎo
  • néng
  • 這里學到了不少東西,也提高了不少能力
  • 閱讀全文

   給媽媽的一封信

   三年級作文522字
   作者:胡勁宇
  •  
  • 媽媽:
  •  
  • nín
  • hǎo
  •  
  • 您好!
  •  
  • shōu
  • dào
  • de
  • xìn
  •  
  • nín
  • ?
  • hěn
  • chī
  • jīng
  •  
  • zài
  • qīn
  • jiē
  • 收到我的信,您一定很吃驚。在母親節
  • 閱讀全文

   我”的一生

   三年級作文582字
   作者:王含悅
  •  
  • shì
  • zhī
  • bái
  • pàng
  • pàng
  • de
  • cán
  • bǎo
  • bǎo
  •  
  • shēn
  • ruǎn
  • ruǎn
  • de
  • 我”是一只白胖胖的蠶寶寶,身體軟軟的
  •  
  • chuān
  • zhe
  • shēn
  • xuě
  • bái
  • de
  • shang
  •  
  • liǎng
  • hái
  • qiàn
  • zhe
  • pái
  • ,穿著一身雪白的衣裳,兩側還嵌著一排
  • hēi
  • de
  • xiǎo
  • diǎn
  • ér
  •  
  • 黑色的小點兒。
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   三年級作文594字
   作者:郭子奇
  • jié
  • duì
  • de
  • huǒ
  • bàn
  • míng
  • jiào
  • míng
  •  
  • yàng
  •  
  • jīn
  • 我結對的伙伴名叫易茗,和我一樣大,今
  • nián
  •    
  • suì
  •  
  • sān
  • nián
  •  
  • 9歲,讀三年級。
  •  
  • tiān
  •  
  • tiān
  • hěn
  •  
  • men
  • háng
  • zuò
  • yóu
  • chē
  • 那一天,天氣很熱,我們一行坐旅游車
  • 閱讀全文

   快樂的一天

   三年級作文586字
   作者:沈璐
  • zǎo
  • zǎo
  • le
  • chuáng
  •  
  • yīn
  • wéi
  • yào
  • dài
  • shàng
  • 我早早地起了床,因為媽媽要帶我去她上
  • bān
  • de
  • fāng
  •  
  • men
  • liǎn
  • shuā
  • wán
  • jiù
  • chū
  • le
  •  
  • 班的地方,我們洗臉刷牙完就出發了。
  •  
  • yóu
  • shàng
  • yào
  • kāi
  • huì
  •  
  • suǒ
  • 由于媽媽上午要開會,所以我和媽媽不
  • 閱讀全文

   難忘的一天

   三年級作文322字
   作者:王宇航
  •  
  • hǎo
  • péng
  • yǒu
  • yáng
  • jìn
  •  
  • zhōu
  •  
  • xià
  • tiān
  • 我和好朋友楊進、周大路、夏天一起去
  • zhuō
  • páng
  • xiè
  •  
  • men
  • xìng
  • gāo
  • cǎi
  • liè
  • kǒu
  • dài
  • pǎo
  • dào
  • 捉螃蟹。我們興高采烈地拿起口袋跑到河
  • biān
  •  
  • kàn
  •  
  • wa
  •  
  • shuǐ
  • qīng
  • chè
  • jiàn
  •  
  • zhèng
  • shì
  • zhuō
  • páng
  • 邊,一看,哇!河水清澈見底,正是捉螃
  • 閱讀全文
  北京快3 1122589.com | www.27111x.com | www.5484a.com | 3846bbb.com | www.6482c.com | 8030c.com | www.twcp04.com | 5443q.com | www.890732.com | 500000951.com | www.1248g.cc | www.00618t.com | www.49956o.com | www.078tk.com | 15930000.com | www.707727.com | 8381ff.com | www.3668n.com | www.0040i.com | 86601.com | www.sscb77.cc | js909020.com | www.33598r.com | 7893w27.com | www.505518.com | www.822822.com | 4123rr.com | www.598888.vip | www.hg098.com | 12274411.com | www.72345.com | w5429.com | www.603774.com | www.9f33.com | 5135j.com | www.23040.com | www.xpj99896.com | 28839a.com | www.33112d.com | www.w444999.com | vv879101.com | www.9994331.com | omp156.com | www.320477.com | www.132c73.com | 81366r.com | www.3933v.cc | www.bidifushi.com | swtyjjj.com | www.qmkl0.com | www.c1724.com | 655660033.com | www.866248.com | www.85857o.com | p2824.com | www.50074e.com | www.6057777.com | 67888.am | 95gamevip1.com | www.vnsr2345.com | www.hg5878.com | 4018j.com | www.2221105.com | www.2222pj.com | 1389g.com | www.84499t.com | www.v0040.com | 44999193.com | www.773976.com | www.85857y.com | 68348.com | 20771155.com | www.51550.cc | www.hg7939.com | 4590ii.com | www.346311.com | www.38138e.com | 1483ww.com | tt6825.com | www.50026q.com | www.7545q.com | 7777c9.com | www.526051.com | www.00772b.com | 3482b.com | 1466l.com | www.775704.com | 5309w.com | www.607316.com | www.86339o.com | bet99959.com | www.hg7113.com | www.617702.com | 00773pp.com | www.mody8.com | www.2yhyh.com | www.sjs07.com | 1463i.com | www.80065r.com | www.8181msc.com | 2214ww.com | www.342977.com | www.1434e.com | www.long86.net | 5002nnn.com | 69446611.com | www.81520y.com | www.pj7608.com | 2381vvv.com | 99151z.com | www.38381.cc | www.vip9586.com | 5hg7788.com | xpj25.com | www.915655.com | www.4058m.com | www.hg288.com | 9649q.com | www.533292.com | www.88807n.com | g4255.com | www.156689.com | www.55676k.com | www.771671c.com | www.dhy2929.com | 8381tt.com | www.501264.com | www.7714f.com | www.dafabetbogg.com | www.81866z.com | 9068aa.com | www.710930.com | www.6868.tw | www.0885k.com | 26444k.com | 6396x.com | www.126438.com | www.54844.com | www.9895m.com | www.hg2297.com | 87665i.com | linxiangf.pw | 80850ff.com | www.629012.com | www.4923t.com | www.00772v.com | www.1600yy.com | bst979.com | 4182008.com | 5005h.com | www.966013.com | www.1764j.com | www.k6366.com | www.7772558.com | zb129.com | 55229193.com | xpj71333.com | www.202901.com | www.16878r.com | www.33678kk.com | www.qmc0099.com | www.18599.com | wnsr8808.com | 9679c.com | 69096h.com | www.203552.com | www.c1669.com | www.7240g.com | www.540640c.com | www.508555.com | www.657suncity.com | 3846xx.com | 11452288.com | 1389e.com | 2247h.com | www.35wcp.com | www.jsdc9666.com | www.158024.com | www.1759.com | www.kj4949.com | www.026319.com | www.pj9909.com | 4631177.com | ee0385.com | bbb4255.com | 52599v.com | 33kk8332.com | 914907.com | 36401111.com | www.60108i.com | www.508433.com | www.cb6588.com | www.34788j.com | www.0601d.com | www.707772.com | www.c3846.com | www.l063801.com | www.00773k.com | www.894858.com | www.06066.com | www.32666q.com | www.bet365602.com | www.sjmcasino.com | 32250.com | 4182i.com | 3775j.com | 44077k.com | 61328866.com | y68com | 56333.com | 365225c.com | hkmh33.com | 3822f.com | www.401285.com | www.csgc6.com | www.ch8123.com | www.937016.com | www.152012.com | www.986799.com | www.fcyl1.com | www.hm3222.com | www.8667v.com | 5443mm.com | www.15355r.com | www.50064m.com | www.9478n.com | www.3126m.com | www.976115.com | www.725422.com | www.501347.com | www.77803e.com | www.16878r.com | www.qml4.com | www.901031.com | www.599748.com | www.177741.com | www.346011.com | 188711.com | www.160886.com | 2767p.com | 7605f.com | 56698.com | 80567i.com | evtimes.com | 80368x.com | 77606j.com | amjs8033111.com | 2543003.com | xpj88877.com | www.66166s.com | www.36649.com | www.5099ss.com | www.bwinyz08.com | www.69989e.com | www.293.com | www.bet73z.com | www.16878g.com | www.708382.com | www.50080e.com | tzvip2023.com | 22299uu.com | bg867.com | 1591ccc.com | www.9996dd.com | www.134222.com | www.bwinyz23.com | www.xinhuangguan.net | www.603224.com | 5589r.com | 1222r.com | 55331kk.com | 518cp1.com | pj677g.com | www.0887788.com | www.38538.com | www.288988c.com | www.jsc044.com | www.81520d.com | www.703193.com | 3018hh.com | 8547nn.com | 2078a.com | www.1xinhao.com | www.771671c.com | www.4196c.com | www.68993268.com | www.8839f.com | www.401267.com | bcylc88.com | 3846ttt.com | www.56733s.com | www.0977711.com | www.0169h.com | www.21365bet.com | www.505151.com | 12772255.com | 8033.com | www.wn0001.com | www.bz7888.com | www.08bet8.com | www.y98478.com | www.975961.com | qiji.ph | 888992255.com | www.ylg268.com | www.490000.com | www.37jsc.com | www.732779.com | 30006m.com | 36401188.com | www.bet81365.com | www.19yh9.com | www.31468.com | www.964977.com | 4411mmmm.com | a2554.com | www.8517444.com | www.16181q.com | www.74972.com | 2642004.com | 4036r.com | www.hg5588.net | www.472741.com | www.80767.com | 4997.com | m62365.com | www.107898.com | www.7893w34.com | www.4189c.com | 2381ttt.com | 08159s.com | www.39695j.com | www.sha0033.com | www.637012.com | js235.com | 9995v.cc | www.4516.com | www.50989j.com | www.fcff8.com | 17794444.com | 650pj.com | www.58665i.com | www.5522x.cc | 1331ff.com | 1259e.com | www.4963ww.com | www.3552l.com | jjj4255.com | 33115cc.com | www.mp506070.com | www.00840f.com | 5856dd.com | 3222x.cc | www.875599.com | www.33112s.com | 12742c.com | 5077888.com | www.99113g.com | www.fyyy1.com | 4593.com | www.2090944.com | www.742988.com | df8j.com | 8547m.com | www.hg9010.com | www.34489.cc | 871ww.com | www.9996dd.com | www.31468.com | 168c6.com | 11989n.com | www.77ok.com | www.541619.com | 4370.cc | www.2195777.com | www.7793t.com | x48f.com | www.hg4428.com | www.77114y.com | hg8355.com | 6175n.com | www.6687n.com | 55155b.com | 3169f.com | www.dzcp1111.com | www.506951.com | 7806.com | www.55070s.com | www.354877.com | 998z.cc | www.6405pj04.com | www.136503.com | 11474444.com | www.4996yx.com | www.117318.com | 0193300.com | www.cn365y.com | www.177417.com | 3948722.com | www.hg8kk.com | www.43131k.com | 339850a.com | www.4447795.com | 9421.com | www.v3302.com | www.ky1007.com | vns8i.com | www.7380pp.com | www.83033n.com | 11772007.com | www.js9741.com | www.808482.com | 4577.com | www.71071e.com | www.80767v.com | 6363ss.com | www.55717u.com | k9539.com | www.1028522.com | www.ya618.com | 9659i.com | www.4212c.com | 99567k.com | www.28758a.com | www.6889798.com | x67890.com | www.4583.com | www.316083.com | 507805.com | www.7880.com | 3189d.com | www.123f4.com | www.320663.com | www.k88891.com | www.90920.com | 11005g.com | www.gm41.com | 3189ff.com | www.998msc.com | www.16878s.com | botan010.com | www.44118s.com | 99889193.com | www.393222.com | www.359629.com | www.pu0012.com | www.35155y.com | 80850tt.com | www.792051.com | 6033.com | www.j3065.com | 681bet.com | www.09527.com | www.530781.com | www.vns20033.com | www.zhang258.com | 44077j.com | www.65707p.com | 2078c.com | www.86339s.com | 0310sands.com | www.8313o.com | 6396c.com | www.ylg134.com | 45637w.com | www.rf615.com | www.m.cjcp200.com | www.3643q.com | www.607599.com | www.1818xl.com | www.fcyl3.com | wxyxqy.com | www.7782w.com | 365799.bet | www.21202j.com | 667766f.com | www.58870t.com | 2018mxc.com | www.99677r.com | 23800v.com | www.83993x.com | tt6837.com | www.81678q.com | 22pp8332.com | www.50989h.com | 649445.com | www.8839j.com | bet3659096.com | www.022x.cc | 8905.city | www.9818r.cc | 1168m.com | www.929533.com | www.jinsha200.com | www.c760c.com | www.hggj.ac | www.245568.com | www.hg3058.com | cr789.co | www.l7793.com | 5589555.com | www.5208666.com | yun3399.co | www.2875j.com | 6033b.com | www.1869u.com | www.962095.com | www.yh1555.com | www.187515.com | www.xpj775.com | www.202403.com | www.k1876.com | 3178vv.com | www.55545h.com | tzvip2022.com | www.pj55717.com | 4196r.com | www.90305d.com | 908080b.com | www.675686.com | www.hg5532.com | 2698s.com | www.00772e.com | 04666h.com | www.80767t.com | 9778h.cc | www.186796.com | www.53322888.com | yun111.com | www.xingji01.com | feicai0531.com | www.am7654.com | www.f30226.com | 51200ss.com | www.b35vv.com | 35222q.com | www.5095d.com | www.a22365.com | www.088185.com | www.hg8069.com | 1294c.com | www.68993267.com | 88779193.com | www.71399i.com | www.938p.cc | 4109.com | www.290201.com | www.033033c.com | www.106726.com | www.5049c.com | y14666.com | www.2934h.com | www.122445.com | 1591www.com | www.97828v.vip | 55818n.com | www.178736.com | www.51500.com | 060fff.com | www.35155b.com | www.8344567.com | 500000732.com | www.73990j.com | 2613.com | www.98528i.com | www.9b009.com | 55797o.com | www.533081.com | www.615073.com | 0076556.com | www.911203.com | www.12031b.com | 51133r.com | www.097wy.com | www.fa208.com | 0802.com | www.hy6932.com | www.501333.com | 8988ee.com | www.444hy.cc | www.777567.com | 23300d.com | www.ck6587.com | www.1683122l.com | 00774kk.com | www.569829.com | www.hg99398.com | a2554.com | www.065795.com | www.77077.com | 2842266.com | www.77114j.com | www.8797aavv.com | 579336.com | www.122888a.com | www.01885c.com | 7720t.com | www.177478.com | www.659618.com | www.6033g.com | u14666.com | 22003885.com | 8957.com | www.68993267.com | www.25288c.com | 4444211.com | www.807839.com | www.jz5777.com | pjanhui.com | 5622q.com | www.879528.com | www.878msc.com | 4590d.com | www.196902.com | www.77455.com | www.pj5722.com | 23233s.com | www.522.cc | www.184897.com | 9949x.com | 38455.com | www.35155d.com | www.ag4848g.com | x8877.com | 1018xpj.com | www.26163f.com | www.xj666k.com | t3144.com | 1463a.com | www.2350n.com | www.301393.com | 356.com | 99589.net | www.810716.com | www.203519.com | www.yh17.com | 4005dh.com | www.163136.com | www.62778811.com | www.07991.com | 55331f.com | 66300vip08.com | www.1434t.com | www.734069.com | 9649l.com | 3049u.com | www.500vp.com | www.bwinyz34.com | www.pj7019.com | 01234ooo.com | man936.com | www.365.tv | www.998855t.com | 2014.ag | 44449.com | www.177804.com | www.dayou266.com | www.k00444.com | www.64400a.com | 1916w.com | www.103658.com | www.86267s.com | www.4568999.com | www.65199.com | xx888z.com | dfs234.com | www.qin618.com | www.203519.com | www.yh9333.com | 2247gg.com | 57157i.com | www.215463.com | www.77802l.com | www.28000v.com | www.567sbet.com | 3685z.com | cp088v.com | www.224066.com | www.81233m.com | www.7415c.com | www.32666a.com | 168cp-z.com | 9063555.com | xpj70063.com | www.qbwc3.com | www.7249r.com | www.8888bmw.com | www.yddc666.com | 61327755.com | 78115544.com | www.80075i.com | www.1035s.com | www.285628.com | www.3388v.com | www.4972qq.com | 8290t.com | 402d5.com | j5429.com | www.498266.com | www.36788m.com | www.33678jj.com | www.hg7664.com | www.bet8300.com | 05071111.com | 71372225.com | 8381.com | www.001879.com | www.ya658.com | www.4833033.com | www.16181b.com | www.64717.com | www.76060j.com | feicai0317.com | 19880a.com | 2805d.com | 7742w.com | www.777337.com | www.50732p.com | www.200068.com | www.128088.com | www.jing6665.com | www.28758x.com | 3169g.com | 550111f.com | 8159iii.cc | 0015dd.com | www.178362.com | www.890702.com | www.50064t.com | www.7240e.com | www.yy1234.com | www.38yy.com | www.am5833.com | www.004455.net | 734.cm | 234901.com | 51133vvv.com | 2147005.com | 7380.com | 188.cc | www.50051i.com | www.548511.com | www.qucw9.com | www.77114r.com | www.5856867.com | www.77783yh.com | www.js6829.com | www.2945f.com | www.90234.com | www.hg2219.com | www.h7788j.com | www.1118xj.com | 808988x.com | 26444i.com | df6512.com | 88w55.vip | lswjs808.com | 2021c.com | 39990011.com | 1331aa.com | cp088v.com | feicai0570.com | 4632233.com | jnhpjx.com | 预览7779o.cc | 8015p.com | 5001s.com | www.76520u.com | www.178775.com | www.256968.com | www.338996.com | www.526121.com | www.560672.com | www.608986.com | www.627792.com | www.371v.cc | www.0014n.com | www.2934o.com | www.3933y.cc | www.3479z.com | www.544aa.cc | www.sytg8.com | www.sytg8.com | www.sj119.9slyl.com | www.c9218.com | www.911888a.com | www.927633.com | www.689253.com | www.609716.com | www.390126.com | www.235952.com | www.111505.com | 7720o.com | 32424k.com | 7720o.net | 11229193.com | 3559ee.com | 5156.com | 76944.com | 71707s.com | 38850011.com | bwin8v.com | 256777x.com | www.58339.com | www.bet3650214.com | www.v15543.com | www.xg536.com | www.0666pj.com | www.55545l.com | www.91779y.com | www.97828w.vip | www.bet73u.com | www.6969a.cc | www.934680.com | www.525988.com | P35q.com | da1369.com | 5156.com | 30019gg.com | 62222l.com | 86688004.com | www.27706.com | www.yf2112.com | www.hg039.com | www.89599p.com | www.7036bb.com | www.833369.com | www.5095i.com | www.611026.com | www.66621i.com | 61326699.com | 983888e.com | 4590c.com | 3121uu.com | www.0636f.com | www.88993h.com | www.ggx.99233x.com | www.5679527.com | www.2418003.com | www.1368e.cc | www.377653.com | 500000897.com | 8547k.com | 33318x.com | 32355hh.com | www.1919sun.com | www.hshg22.com | www.47506u.com | www.109337.com | www.126788a.com | 97618i.com | 44077s.com | 9068p.com | jixiang14.com | www.4270gg.com | www.79500t.com | www.2234.cc | www.8667l.com | www.343552.com | 390390.com | 4465c.com | 2934a.com | www.js9969.com | www.cp9538.com | www.3398788.com | www.2875i.com | www.77801i.com | 20770033.com | 7894x53.com | www.pj22886.com | www.188741.com | www.60886q.com | www.22270.com | www.196909.com | 1389z.com | 655661133.com | www.28758x.com | www.8707c.com | www.9187a.com | www.00ckb.com | h88983.com | ooo0022.com | 0080r.com | www.122hg.com | www.06386655.com | www.8667h.com | 8449hb.com | 6002h.com | 5002ttt.com | www.28249.com | www.78680z.com | www.hx1182.com | 88p1.cc | sz8222.com | www.3657g.com | www.72710.com | www.83033y.com | www.079776.com | 518cp-0.com | 37570t.com | www.045888.com | www.4520099.com | www.606285.com | j15jj.com | p88.cc | www.yh706.com | www.8998885.com | www.511059.com | 123456uu.cc | 500000996.com | www.hg3839.com | www.531bbb.com | www.674007.com | 1407a.com | 3178ll.com | www.ttt996.com | www.89777p.com | www.131671.com | 4694t.com | www.7435r.com | www.5099ii.com | www.5441g.com | 2997705.com | 3308a.com | www.longbet168.com | www.37377n.com | www.093388.com | xd2018.com | www.362838.com | www.820016.com | www.904820.com | ambjld.com | 4546vip3.com | www.3157b.com | www.qucp7.com | 11184066.com | 02w66.vip | www.16181m.com | www.996563.com | 1288dd.com | www.517ly13.com | www.77775309.com | www.122888a.com | zz76669.com | www.pj8458.com | www.1754w.com | www.626747.com | 0485e.com | www.9679700.com | www.8855gvb.com | www.215880.com | 54141177.com | www.656888.com | www.00840v.com | 2554.com | 209899.com | www.65066ss.com | www.960883.com | 22933.com | www.xpj9t9.com | www.ejylc18.com | kk2649.com | 2479.com | www.7415e.com | www.693670.com | 83378i.com | www.4488tq.com | www.99677z.com | 5369e.com | www.hg6969.net | www.12136k.com | 51122.com | 00773vv.com | www.g3065.com | www.640638.com | 4405.com | www.6y7y.net | www.3126f.com | 7357.com | www.330099q.com | www.ya2019g.com | 1590.com | www.4763118.com | www.56011p.com | r86811.com | 5446yy.com | www.294218.com | www.106195.com | 009900h.com | www.c72.com | www.358939.com | 80368ee.com | www.779626.com | www.611026.com | 55331mm.com | www.232060.com | www.567231.com | 00226132.com | www.cp98.com | www.526121.com | 55331d.com | www.4136c.com | www.183587.com | gsq520.com | www.v58.me | 55818v.com | mgm3242o.com | www.704906.com | 7605y.com | www.ylg4499.com | www.6889783.com | 50066.com | www.amxh33.com | www.3478z.cc | 4461z.com | www.35252m.com | www.399130.com | 922630.com | www.6687e.com | 5446rr.com | www.4625x.com | www.33997r.com | 78886508.com | www.pj928.com | www.371411.com | 28758x.com | www.xpj3133.net | 5855pp.com | www.4483899.com | www.2350o.com | yyh917.com | www.5446ww.com | 4647q.com | www.am9977.com | www.81520q.com | 756756d.com | www.20199cc.com | www.51515a.com | www.a2a999.cc | www.97655t.com | 0778.com | www.948.com | www.71233u.com | www.pj80888.com | www.21202u.com | b14666.com | www.271998.com | 11tt8331.com | www.hg1098.com | www.2155.cc | 8547oo.com | www.44118m.com | 45888c.com | www.hg6069.com | www.560721.com | 86688004.com | www.60123j.com | 22098x.com | www.r80288.com | 3121h.com | www.hg7725.com | www.396990.com | www.d67783.com | www.68682l.com | 7003r.com | www.5183889.com | 118888b.com | www.tk828.com | www.129029.com | www.333222u.com | www.589zf.com | 30174444.com | www.959595.la | 00755b.com | www.279050.com | 44qq8332.com | www.f9478.com | d7789.com | www.234333.com | www.131333.com |